Aktualności

Wnioski ocenione, czas na głosowanie

Dodano: 25-09-2015

Budżet Obywatelski – wnioski ocenione, czas na ankiety

III edycja Budżetu Obywatelskiego wchodzi w decydującą fazę. Przed nami głosowanie poprzez ankiety, które już od przyszłego tygodnia dystrybuowane będą na terenie miasta i umieszczone na stronie Budżetu Obywatelskiego. Przygotowanie ankiet poprzedziła praca urzędników, która polegała na ocenie formalnej i merytorycznej złożonych wniosków, a także oszacowaniu kosztów realizacji każdego zadania. 

Łącznie złożono 288 wniosków, w tym 67 dotyczących inicjatyw ogólnomiejskich czyli zadań, które wykraczają poza ramy dzielnic i mają służyć ogółowi mieszkańców. Po raz pierwszy spośród wniosków w okręgach wyodrębniono tzw. małe wnioski, których wartość nie przekracza 25000 zł.

Weryfikacja wniosków do Budżetu Obywatelskiego

Dodano: 04-08-2015

3 lipca zakończono przyjmowanie wniosków mieszkańców Elbląga do Budżetu Obywatelskiego. Złożono 288 wniosków. Obecnie trwa ich weryfikacja od strony formalnej i merytorycznej. O wynikach będziemy na bieżąco powiadamiać wnioskodawców. Informacje na ten temat zamieszczane będą również na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego.

Rusza kolejna edycja budżetu obywatelskiego

Dodano: 06-05-2015

Zarządzeniem Prezydenta Witolda Wróblewskiego powołano  zespół do spraw wdrożenia nowej edycji budżetu  obywatelskiego na 2016 rok.  Przewodniczącym zespołu został wiceprezydent Janusz Nowak. Po konsultacjach z przedstawicielami klubów radnych oraz organizacji pozarządowych ustalono nowe zasady funkcjonowania budżetu obywatelskiego oraz harmonogram prac wdrażania budżetu.

 

Radni podjęli uchwałę intencyjną w sprawie Budżetu Obywatelskiego na rok 2016

Dodano: 23-03-2015

19 lutego 2015 r. na sesji Rada Miejska podjęła uchwałę intencyjną w sprawie wdrożenia kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego.

 

Budżet Obywatelski 2015 – wyniki i zwycięskie projekty

Dodano: 24-10-2014

Kolejny etap Budżetu obywatelskiego za nami. Wszystkie głosy podliczono i wyłonione zostały zwycięskie projekty.Dokumenty do pobrania