BO 2018/2019 Okręg 4 / małe

ZADANIA DLA OKRĘGU WYBORCZEGO NR 4 MAŁE PROJEKTY 

Wnioski zaopiniowane pozytywnie

Lp.

Zadanie

Lokalizacja

Szacunkowy koszt

Opinia wskazana przez Departament/Referat

1.

Szkicologia 2019 – cykle plenerów i warsztatów rysunkowych

Teren Starego Miasta, CS Galeria El, Ratusz Staromiejski

25.000

DPiK – pozytywnie.

2.

„Międzyszkolne zawody robotów oraz maraton robotyczny w SP nr 21 w Elblągu”

Szkoła Podstawowa Nr 21

25.000

DEiS – pozytywnie.