BO 2018/2019 Okręg 5 / inwestycyjne

ZADANIA DLA OKRĘGU WYBORCZEGO NR 5 – ZADANIA INWESTYCYJNE

Wnioski zaopiniowane pozytywnie

 

Lp.

Zadanie

Lokalizacja

Szacunkowy koszt

Opinia wskazana przez Departament/Referat

 1. 

Zainstalowanie dwóch stołów do tenisa stołowego

Park im. Gen. Bolesława Nieczuja-Ostrowskiego (między ul. Mickiewicza i  Żeromskiego)

25.000      

ZZM – pozytywnie.

2. 

Przebudowa drogi

Ul. Ułańska

410.000     

DZDpozytywnie.

3.

Wykonanie zatoczek parkingowych i naprawa chodnika wzdłuż ulicy Ogrodowej

Ul. Ogrodowa na całej długości

260.000     

DZD – pozytywnie.

4.

Wykonanie chodnika łączącego osiedle „Przy Młynie” z przystankiem przy ul. Łęczyckiej”

Teren łączący osiedle „Przy Młynie” z przystankiem przy ul. Łęczycka

50.000      

ZZM – pozytywnie

DZD – pozytywnie.

RGK – pozytywnie.

5. 

Boisko dla trampkarzy przy ul. Lotniczej

Ul. Lotnicza

(działka 5/150 i 5/60)

90.000      

DUA – nie wnosi uwag.

ZZM – pozytywnie.

RGK – pozytywnie.

 6.

Dokończenie ścieżki (utwardzenie) dla pieszych spinającej ul. Pułtuską, Niborską, Przyjaźni – z ul. Grunwaldzką

 

Ul. Grunwaldzka

(działka nr 620)

Ul. Niborska

(działka nr 622)

25.000     

DUA – nie wnosi uwag.

DGNiG – pozytywnie.

 7.

Remont nawierzchni drogi przy ul. Olkuskiej w Elblągu „Plac”

Ul. Olkuska

(dz. nr 559/2)

100.000    

DUA – nie wnosi uwag.

DZD – pozytywnie.

8.

Wymiana nawierzchni chodnika na ul. Grottgera

(etap III – wzdłuż jednostki wojskowej)

 

 

Ul. Grottgera

(odcinek chodnika między ulicami Kossaka i Łęczycką – strona zachodnia od jednostki wojskowej)

 

180.000    

DUA – nie wnosi uwag.

DZD – pozytywnie.

 9.

Remont chodnika na ulicy Kochanowskiego

(odcinek od ulicy Sadowej do ulicy Komeńskiego)

Ul. Kochanowskiego

(od Sadowej do Komeńskiego)

170.000    

DUAnie wnosi uwag.

DZD – pozytywnie.

 

10.

Wykonanie nawierzchni ulicy Garnizonowej

Ul. Garnizonowa

200.000    

DZD – pozytywnie