Okręg 3

Budowa kompleksu rekreacyjno – sportowego „Więcej ruchu dla maluchów” na terenie SP nr 19

Wniosek

Autor: Piotr Mirzałek

Renowacja boiska wielofunkcyjnego oraz budowa skoczni do skoku w dal przy SP nr 19

Wniosek

Autor: Piotr Mirzałek

Rozbudowa - wstawienie dodatkowych urządzeń i ogrodzenie placu zabaw przy ul. Kościuszki 25 i 27

Wniosek

Autor: Antoni Bojko

Renowacja klombu i przywrócenie wokół niego ławek w Parku Dolinka - mały projekt

Wniosek

Autor: Stefania Junker