BO 2018/2019 Okręg 5 / odrzucone

ZADANIA DLA OKRĘGU WYBORCZEGO NR 5

Wniosek odrzucone

Lp.

Zadanie

Lokalizacja

Szacunkowy koszt

Opinia wskazana przez Departament/Referat

Stanowisko Komisji

1

Utwardzenie ulicy Okólnik na odcinku 1km płytami betonowymi drogowymi wraz z wykonaniem oświetlenia

Ul. Okólnik na odcinku 1 kilometra: od skrzyżowania z ulicą Dąbrowskiego (wjazd od ul. Dąbrowskiego) do skrzyżowania z ulicą Aleja Grunwaldzka (wjazd na ul. Aleja Grunwaldzka), dwukierunkowa

1.130.000   

DZD – negatywnie.

(W 2018r. oświetlenie zostanie wykonane na odc. 400 m, wymaga opracowania projektu wykonawczego dla drogi z płyt betonowych. Wymaga opracowania projektu oświetlenia dla odc. 600m. Przekracza środki BO).

Kwota realizacji zadania przekracza ustalone środki w zasadach BO

2.

Naprawa/wymiana nawierzchni alejek w parku im. gen. Bolesława Nieczuja-Ostrowskiego

Park im. Gen. Bolesława Nieczuja-Ostrowskiego (między ul. Mickiewicza i  Żeromskiego)

677.000    

ZZM – pozytywnie.

RGK – pozytywnie.

Kwota realizacji zadania przekracza ustalone środki w zasadach BO

3.

Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego przy ul. Wyżynnej

Ul. Wyżynna, obręb ewidencyjny nr 18, działka nr 597/2 (obok Kościoła Św. Floriana)

750.000    

DUA – brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

ZZM – pozytywnie.

Wysłano do DI celem oszacowania kosztów.

RGK – pozytywnie. (po uwzględnieniu pozytywnej opinii ZZM)

DI – negatywnie. Koszty przekraczają kwotę przeznaczoną na realizację zadania w okręgu wyborczym. Do kościoła prowadzi droga terenowa – szutrowa, która w okresach z opadami zamienia się w drogę błotną. Utrzymanie poliuretanu w czystości jest w takim wypadku niemożliwe. Centralnie nad wolnym terenem przebiega linia wysokiego napięcia, która zagrażałaby bezpieczeństwu i zdrowiu grających. Teren na pochyłości.(750.000 ZŁ)

Kwota realizacji zadania przekracza ustalone środki w zasadach BO