BO 2019/2020 Ogólnomiejski / inwestycyjne

Wnioski zaopiniowane pozytywnie

  Lp.

Zadanie

Lokalizacja

Szacunkowy koszt

Możliwość realizacji zadania wskazana przez Departament/Referat

1

Zakup dla miasta zestawu trzech smoczych łodzi wraz z osprzętem

 

od 16.500 -22.500 / jedna łódź

 

80.000

DE – nie dotyczy.

DPKiT – pozytywnie.

DSPiR – pozytywnie.

 

2

„OLIMPIJSKIE WSPOMNIENIA” wydanie książki opisującej najciekawsze sezony w dziejach drużyny piłkarskiej Olimpia Elbląg: Zdjęcia, wycinki z gazet, wspomnienia piłkarzy po latach

 

10.000

DE – nie dotyczy.

DSPiR – pozytywnie.

 

3

Test praktycznego życia

Elbląskie szkoły, instytucje miejskie, instytucje kultury, ulice Elbląga, komunikacja miejska

25.000

 

DE - nie dotyczy.

DZiSS – pozytywnie.

 

4

Wykonanie zatoczek parkingowych i naprawa chodnika wzdłuż ulicy Ogrodowej

ul. Ogrodowa na całej długości

300.000

DUA -

1)  Teren objęty mpzm „Śródmieście wschód”- 57.K-L ½: ulica lokalna

2)  Wniosek dotyczy pasa drogowego ul.Ogrodowej - kompetencja DZD

ZBK – nie dotyczy

DZD – pozytywnie.

5

Odnowienie muszli koncertowej w Bażantarni - dwa połączone wnioski

ul. Marymoncka, nr ewidencyjny działki 131

600.000

 

DGK- pozytywnie.

ZZM – pozytywnie.