BO 2018/2019 Okręg 2 / inwestycyjne

ZADANIA DLA OKRĘGU WYBORCZEGO NR 2– ZADANIA INWESTYCYJNE

Wnioski zaopiniowane pozytywnie 

Lp.

Zadanie

Lokalizacja

Szacunkowy koszt

Opinia wskazana przez Departament/Referat

1

Zielono wokół Cooltury. Rewitalizacja terenu zielonego oraz budowa mini parkingu w pobliżu Biblioteki Elbląskiej filia nr 3 przy ul. Piłsudskiego

ul. Piłsudskiego – teren obok Biblioteki Elbląskiej filia nr 3

48.000

ZZM – pozytywnie

RGK - pozytywnie

 

2

Remont nawierzchni alejek w Parku Kajki

Park Kajki – rozpoczęcie prac w parku dużym, od zbiornika wodnego do wysokości placu zabaw – strona zachodnia

430.000

DUA – nie wnosi uwag.

ZZM – pozytywnie.

RGK – pozytywnie.

3

Remont chodnika na ul. J. Szucha

Ul. J. Szucha

(od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Szczecińską)

 

32.000

 

DUA – brak uwag.

DZD – pozytywnie.

4

Naprawa ulicy Jelenia Dolina oraz parkingu przylegającego do terenu „Smocza Łąka” nad Jeziorem Martwym

 

Ul. Jelenia Dolina

(działka nr 28, 14, 15 oraz 16; obręb 34)

400.000

 

DUA – nie wnosi uwag.

DZD – pozytywnie.

5.

Zakup i montaż wielofunkcyjnego i posiadającego certyfikat bezpieczeństwa placu zabaw – działka ewidencyjna 108/225 dostęp od ul. Nowogródzkiej

dzielnica Bielany (działka 108/225 obręb 27)

430.000

ZZM – pozytywnie.

RGK – pozytywnie.

DI – pozytywnie