BO 2019/2020 Okręg 2 / inwestycyjne

Wnioski zaopiniowane pozytywnie

Lp.

Zadanie

Lokalizacja

Szacunkowy koszt

Możliwość realizacji zadania wskazana przez Departament/Referat

1

Remont alejek w Parku Kajki oraz montaż wodopoju

Park Kajki (strona wschodnia)

 

450.000

 

 

 

ZZM – pozytywnie 

DGK – pozytywnie.

EPWiK –pozytywnie  

2

„Modernizacja i rozwój przestrzeni bibliotecznej filii nr 4 Biblioteki Elbląskiej”

Elbląg, ul. Ogólna 59-1

450.000

DI – pozytywnie.

3

„Budowa toru rowerowego typu PUMPTRACK”

Elbląg, ul. Kłoczowskiego – działka nr 13/2 obręb 0005

450.000

 DZD – nie dotyczy.

DI –pozytywnie.

DBiZK – nie dotyczy.

4

Remont chodnika przy ul. Szucha

Elbląg, ul. Szucha (od skrzyżowania z al. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Szczecińską)

70.000

 DUA – brak planu miejscowego.

DGNiG – nie dotyczy, przekazać do DZD.

DZD – pozytywnie.