BO 2020/2021 Okręg nr 5 Inwestycyjne

ZADANIA DLA OKRĘGU WYBORCZEGO NR 5 – ZADANIA INWESTYCYJNE
Zaopiniowane pozytywnie (Departamenty/Referaty/jednostki organizacyjne)

Wnioski zaopiniowane pozytywnie

Lp.

Zadanie

Lokalizacja

Szacunkowy koszt

Możliwość realizacji zadania wskazana przez Departament/Referat

1

 

Zamontowanie ogrodzenia terenu mini boiska do piłki nożnej położonego przy ul. Reymonta (działka nr 800 ob.18)

 

Elbląg,

Ul. Reymonta – działka nr 800 ob. 18

 

43.000

DUA - nie wnosi uwag.

ZZM - pozytywnie.
Jego realizacja wpłynie na poprawę bezpieczeństwa osób korzystających z osiedlowego boiska.

DGM - pozytywnie.
Realizacja zadania wpłynie na poprawę bezpieczeństwa osób korzystających z osiedlowego boiska.

2

 

Ułożenie nakładki asfaltowej na pozostałej części ulicy

Osiedle „ Przy Młynie ”

 

Elbląg,

Ul. Kraszewskiego
osiedle „Przy Młynie”

375.000

DUA - nie wnosi uwag.
DGM - nie dotyczy.
DZD - pozytywnie.

3

 

Naprawa i częściowa wymiana chodnika, alejek w Parku Gen. Nieczuja – Ostrowskiego

 

 

Remont nawierzchni alejek w parku Gen. B. Nieczuja-Ostrowskiego

 

 

 

Elbląg
Park pomiędzy ulicami Mickiewicza-Żeromskiego

 

 

 

Elbląg,

ul. Mickiewicza
ob. 16 dz. 331/4, 331/8, 331/10

 

 


470.000

 

DZD - nie dotyczy.

DUA - nie wnosi uwag.
ZZM - pozytywnie.
Remont nawierzchni alejek wpłynie na poprawę warunków technicznych oraz komfortu pieszych, przy równoczesnym wzroście walorów estetycznych parku.
DI - pozytywnie.
Zdaniem DI oraz ZZM sam remont istniejących alejek jest obecnie niecelowy. Alejki powinny być wykonane na nowo, według już ustawionego układu oświetlenia. Planowane jest pozyskanie dofinansowania ze środków UE w ramach programu "Miejska sieć przestrzeni parkowo-rekreacyjnych". Zabezpieczone w BO 2021 środki mogłyby stanowić wkład własny.
DGM - pozytywnie.
Remont nawierzchni alejek wpłynie na poprawę warunków technicznych oraz komfortu pieszych.

4

 

Wymiana nawierzchni chodnika na ul. Grottgera – wzdłuż jednostki wojskowej (odcinek od ul. Kossaka do ul. Łęczyckiej)

 

Elbląg,
ul.Grottgera

280.000

DUA – nie wnosi uwag,
brak mpzp.
DZD - pozytywnie.

5

 

Odnowa nawierzchni chodnika w ciągu al. Grunwaldzkiej na odcinku od
ul. Sadowej

do
ul. Komeńskiego wraz budową ścieżki rowerowej

 

Elbląg,

Al. Grunwaldzka na odcinku ul. Sadowej do ul. Komeńskiego (po stronie północnej)

470.000

DUA – nie wnosi uwag.

Mpzp nr 19 – zgodne z planem.

DZD - pozytywnie.
DI - pozytywnie.
Brak przeciwskazań technicznych i finansowych.

6

 

Odnowa nawierzchni jezdni
ul. Kolejowej od ul. Kossaka do
ul. Sadowej

 

 

Elbląg,

ul. Kolejowa działka nr 731/6 odcinek od skrzyżowania z
ul. Sadową i Kochanowskiego do wysokości działki
nr 697

 

225.000

DUA – nie wnosi uwag.

Brak mpzp, z wyjątkiem końcowego wschodniego odcinka (mpzppółn.-zach. Fragmentu osiedla za Politechniką – zmiana mpzp regionu ul. Łęczyckiej i Sadowej, 02.KDL ½) – zgodne z mpzp
DZD - pozytywnie.

7

Remont chodnika wzdłuż ul. Saperów

Elbląg,
ul. Saperów od Starostwa Powiatowego do ul. 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego

190.000

DUA - nie wnosi uwag.
DZD - pozytywnie.

 8

Modernizacja parkingu samochodowego przy ul.Mickiewicza

Elbląg,

Róg ulicy Mickiewicza i Asnyka

400.000

DZD - nie dotyczy.
DUA - nie wnosi uwag.
Mpzp nr 8 –jednostka 40.ZP( ter. Zieleni publicznej)
ZZM - pozytywnie.

Stan techniczny nawierzchni parkingu samochodowego przy ul. Mickiewicza jest dobry. Jedynie dwie półkoliste wysepki zieleni zostały całkowicie rozjechane.  ZZM proponuje ograniczenie zakresu zadania-przekształcenie rzeczonych wysepek w dodatkowe miejsca parkingowe oraz pozostawienie nawierzchni parkingu w obecnym stanie.
DI – pozytywnie.