Okręg nr 2

Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę ciągu rowerowo-pieszego wraz z oświetleniem Fromborska-Krasny Las
Autor: Sławomir Jezierski

  • 9.04.2013  został ogłoszony przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej
  • 27.05.2013 - otwarcie ofert. Wykonawca dokumentacji projektowej został wyłoniony, zgodnie z umową firma do października przygotuje dokumentację projektową przedsięwzięcia
  • 2014 - rozpoczęcie realizacji prac drogowych

 Dokumentacja techniczna na budowę ciągu rowerowo-pieszego została opracowana.