BO 2020/2021 Okręg nr 3 Inwestycyjne

ZADANIA DLA OKRĘGU WYBORCZEGO NR 3 – ZADANIA INWESTYCYJNE
Zaopiniowane pozytywnie (Departamenty/Referaty/jednostki organizacyjne)

Wnioski zaopiniowane pozytywnie

Lp.

Zadanie

Lokalizacja

Szacunkowy koszt

Możliwość realizacji zadania wskazana przez Departament/Referat

 

1

Remont Alejek w Parku Traugutta

Elbląg,
Park Traugutta

470.000

ZZM- pozytywnie.

Remont nawierzchni alejek wpłynie na poprawę warunków technicznych oraz komfortu pieszych, przy równoczesnym wzroście walorów estetycznych parku.

DUA - nie wnosi uwag.

DZD - nie dotyczy.

DGM - pozytywnie.
Remont nawierzchni wpłynie na poprawę warunków technicznych oraz komfort pieszych.

EPWiK

Do oszacowania kosztu montażu urządzenia potrzebny jest projekt techniczny.

Możemy jedynie przypuszczać, ze w zależności od miejsca posadowienia urządzenia, może on wynieść od 45.000- 80.000 zł.

Nasze przypuszczenia opieramy na założeniach, że zdrój uliczny będzie zasilany z przyłącza dostarczającego wodę do jednego z budynków przy ulicy Traugutta np. z budynku nr 18 i umieszczony na jednej z alejek w centrum parku. Wtedy prawdopodobne koszty mogą się kształtować następująco:

1.Włączenie do przyłącza ( trójnik PE+ zasuwa+ odbudowa skrzynka) - 3000 zł

2.Odtworzenie chodnika 3000 zł

3.Przyłącza wodociągowe z rur PE 100 o średnicy 32 mm ok 75m-275 zł/mb=20625zł

4.Studnia wodomierzowa ok.3000 zł

5.Urządzenie(zdrój uliczny) z montażem ok.20 000 zł

6.Przyłącze kanalizacji sanitarnej z rur PVC ok.75m 360 zł/mb=27000zł

7.Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza ok.2000 zł

Razem : ok. 78 625 zł

Istnie również możliwość zasilenia zdroju z przyłącza doprowadzającego wodę do cerkwi greko-katolickiej. W tym przypadku koszt pomniejszy się o zabruk chodnika oraz skrócą się przyłącza do ok.15m w przypadku wody i 45 m w przypadku kanalizacji sanitarnej

2

Wykonanie nowego chodnika przy Cmentarzu Agrykola – od strony ul. Kościuszki

Elbląg,
ul. Kościuszki – Cmentarz Agrykola

260.000

DUA - nie wnosi uwag.

DGM - nie dotyczy.

DGNiG - nie dotyczy.

ZZM - nie dotyczy.
DZD - pozytywnie.

3

„Remont nawierzchni drogi przy ul. Różanej”

Elbląg,
ul. Różana dz. 383/3 obr. 0011 oraz część dz. 372 obr.0011 do granicy ul. Różanej

400.000

DUA - nie wnosi uwag.
Brak mpzp.
DZD - pozytywnie.

4

 

Modernizacja terenu zielonego przy ul. Królewieckiej pomiędzy blokami 118A i 122A (budowa siłowni plenerowej oraz parku z zagospodarowaniem terenu zielonego)

 

Elbląg,
ul. Królewiecka 118A i 122A

470.000

ZZM - nie dotyczy.

DGNiG - pozytywnie.
DI - pozytywnie.
Zadanie celowe. Byłby to II etap zadania, dla którego I etap zakończył się w 2020 roku.
ZBK - pozytywnie.
W bieżącym roku zrealizowany jest I etap w ramach budżetu obywatelskiego na działce pomiędzy budynkami nr 122,122a,118 i 118a. W jego zakresie wykonano parking na 25 miejsc, częściowy remont chodników oraz wykonano plac zabaw. II etap w zakresie wykonania 23 miejsc postojowych, remontu pozostałych chodników oraz remontu ulicy przy ul. Marii C. Skłodowskiej do realizacji również w roku 2020. W ocenie ZBK wniosek zasadny z uwagi na realizację I i II etapu. Wydana jest decyzja – pozwolenie na budowę z dn. 24.09.2019 obejmująca rewitalizację terenu przy

ul. Królewieckiej 118-122A pt. rozbudowa parkingu i budowa placu zabaw dla dzieci oraz zagospodarowanie terenów zielonych (działka nr 188/31 obr.10)

5

Montaż kamer na skrzyżowaniu ul. Płk. Dąbka z Pionierską

Elbląg,
ul. Płk. Dabka z Pionierską (skrzyżowanie obok stacji BP)

95.000

DZD - nie dotyczy.

DI - nie dotyczy.
DIN – pozytywnie.

6

Remont parkingu przy ul. Gwiezdnej – przy pasażu handlowym

Elbląg,
ul. Gwiezdna (pasaż)

250.000

DUA - nie wnosi uwag.
Brak mpzp.
DZD - pozytywnie.

7

Budowa aktywnego przejścia dla pieszych przy ul. Płk. Dąbka

Elbląg,
ul. Płk. Dabka (przejście między stacjami benzynowymi BP i Shell)

340.000

DUA - nie wnosi uwag.
DZD - pozytywnie z uwagą.
Budowa podwójnego aktywnego przejścia dla pieszych z wysięgnikami oraz uszorstnieniem nawierzchni. Ze względów bezpieczeństwaDZD negatywnie opiniuje wykonanie przejazdu dla rowerów.

8

Remont fontanny w parku przy
ul. Nowowiejskiej/
Władysława IV

Elbląg,
ul. Nowowiejska dz.339 obr. 10

470.000

DUA - nie wnosi uwag.

DGM - pozytywnie.

Miejsce realizacji zadania jest objęte mpzp obszaru otoczenia Placu Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu, wedle którego należy odbudować i uruchomić nieczynną fontannę.
DI - pozytywnie.
Usunięcie niecki i budowa granitowej posadzki z 6-9 punktami wody. Nowe ławki i kosze. Konieczna budowa przyłącza wody-dawniej fontanna była zasilana z pobliskiego bloku spółdzielni.

9

Miniogródek skalny przy ul. Gwiezdnej

Elbląg,
ul. Robotnicza dz. 371/2 ob.11

12.000

DUA - nie dotyczy.
Brak mpzp.

DGM - nie dotyczy.
ZZM - pozytywnie.
Utworzenie ww. ogródka słanego będzie świetnym urozmaiceniem obsady oraz wpłynie na wzrost walorów estetycznych południowej części pasażu przy ul. Gwiezdnej, zmodernizowanego również ze środków Budżetu Obywatelskiego.
DZD - pozytywnie.