BO 2018/2019 Okręg 3 / małe

ZADANIA DLA OKRĘGU WYBORCZEGO NR 3  MAŁE PROJEKTY 

Wnioski zaopiniowane pozytywnie 

 Lp.

Zadanie

Lokalizacja

Szacunkowy koszt

Opinia wskazana przez Departament/Referat

1.

Rodzina sportem silna

(propagowanie czynnego wypoczynku na świeżym powietrzu oraz popularyzacja różnych dyscyplin sportowych. Dodatkowo integrowanie rodziców ze swoimi dziećmi.)

Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków, tor Kalbar i boiska sportowe na ul. Moniuszki

25.000

DEiS – pozytywnie.

2.

„Angielski dla seniorów, ew. + niemiecki dla seniorów”

Szkoła Podstawowa nr 19 w Elblągu

25.000

DEiS – pozytywnie