Zadanie nr 3

Rozbudowa placu zabaw o urządzenia kreatywne oraz urządzenia dla seniorów. Park Modrzewie, (warunkiem realizacji jest uzyskanie zgody Konserwatora Zabytków), 926 głosów

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego Nr DON-ZP.271.40.2014.AD został wybrany Wykonawca - firma Educarium Sp. z o.o. z Bydgoszczy, z którą w  dniu 17.07.2014 r. została podpisana umowa na: „Dostawę i montaż urządzeń zabawowych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa placu zabaw o urządzenia kreatywne oraz urządzenia dla seniorów w Parku Modrzewie””. Umowny termin realizacji zamówienia wynosi 50 dni od dnia podpisania umowy, tj. do 05.09.2014 r.

 Zakres zamówienia obejmuje:

1)     dostawę i montaż wyposażenia placu zabaw dla dzieci oraz siłowni zewnętrznej złożonej z następujących urządzeń:

-        huśtawka bocianie gniazdo,
-        karuzela słupowa kilkuramienna z uchwytami,
-        huśtawka wieloosobowa na słupach z liną do balansowania,
-        bujak sprężynowy dla dorosłych - platforma na trzech sprężynach z uchwytem obracająca się wokół własnej osi,
-        kula dźwiękowa,
-        stół aktywności – tworzenie zwierząt,
-        trampolina prostokątna,
-        ścieżka balansowa,
-        zestaw muzyczny z rur aluminiowych,
-        pedały z ławką,
-        narty biegówki,
-        biegacz,
-        surfer + twister (na słupku),
-        ławki – 3 szt.,
-        kosz na śmieci – 1 szt.

Zadanie zostało zakończone. Oficjalne otwarcie placu zabaw odbyło się 26 września 2014 r.