BO 2018/2019 Okręg 2 / małe

ZADANIA DLA OKRĘGU WYBORCZEGO NR 2 MAŁE PROJEKTY 

Wnioski zaopiniowane pozytywnie

Lp.

Zadanie

Lokalizacja

Szacunkowy koszt

Opinia wskazana przez Departament/Referat

 

1

Biblioteczny odstresownik

(zorganizowanie cyklicznych spotkań tematycznych dla dzieci i młodzieży w tym warsztatów plastycznych, spotkań z przedstawicielami różnych profesji, zajęć rozwijających pamięć i logiczne myślenie. Potrzeba zakupu książek, sprzętu multimedialnego, gier planszowych i materiałów plastycznych)

Biblioteka Elbląska filia nr 3 ul. Piłsudskiego

25.000

DPiK – pozytywnie.

2

Od juniora do seniora – międzypokoleniowe spotkania przy planszy”

(zakup stolików do gier, plansz do gier na chodnikach czy matach oraz gier wielkoformatowych w celu integracji międzypokoleniowej i edukacji przez zabawę)

Szkoła Podstawowa nr 11

20.000

DEiS – pozytywnie.

3

„Organizacja imprezy sportowo-integracyjnej – Rodzina w formie”

Boisko przy Szkole Podstawowej nr 11 w Elblągu

25.000

DEiS – pozytywnie.