BO 2020/2021 Okręg nr 1 Małe

ZADANIA DLA OKRĘGU WYBORCZEGO NR 1   MAŁE PROJEKTY

Wnioski zaopiniowane pozytywnie

Lp.

Zadanie

Lokalizacja

Szacunkowy koszt

Możliwość realizacji zadania wskazana przez Departament/Referat

1

Sjesta w Parku Modrzewie

Elbląg,

Park Modrzewie

10.000

DPKiT – nie dotyczy.

DSPiR – pozytywnie.
Prospołeczne działania integracyjne w Parku Modrzewie są jedną z pozycji, które wpisały się na wakacyjną mapę Miasta. W/w projekt co roku cieszy się dużym zainteresowaniem, zarówno mieszkańców osiedla Zawada, jak i elblążan z pozostałej części Miasta. Wnioskodawca zakłada zorganizowanie spotkań integracyjnych w czasie wakacji, które będą wypełnione atrakcjami dla mieszkańców oraz organizacją czasu wolnego dzieci i młodzieży. Spędzanie wolnego czasu w taki sposób jest bezpośrednio związane z upowszechnianiem sportu wśród mieszkańców Elbląga. Organizacja tego wydarzenia byłaby krokiem w kierunku zaspokojenia potrzeb mieszkańców lokalnej społeczności na letnie imprezy plenerowe.

 

2

Letnie brzemienia w Parku Modrzewie

Elbląg,

Park Modrzewie

10.000

DPKiT – pozytywnie.
Celem przedsięwzięcia ma być zwiększenie atrakcyjności Parku Modrzewie oraz integracja mieszkańców poprzez uczestnictwo w plenerowych koncertach wykonawców muzyki klasycznej. Wnioskodawca zakłada, iż wydarzenia te nie będą wymagały nakładów związanych ze sceno techniką, nie podaje również, kto miałby być wykonawcą tych koncertów. Konieczne będzie poniesie kosztów związanych ze sceno techniką, wynagrodzeniem artystów oraz koszt należności ZAiKS.