BO 2018/2019 Okręg 1 / małe

ZADANIA DLA OKRĘGU WYBORCZEGO NR 1 MAŁE PROJEKTY

Wnioski zaopiniowane pozytywnie

Lp.

Zadanie

Lokalizacja

Szacunkowy koszt

Opinia wskazana przez Departament/Referat

1

Aktywne Modrzewie – bezpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne

Park Modrzewie

25.000

ZZM – pozytywnie.

RGK – pozytywnie.

2

Rodzinny Festyn dla dzieci „Piegowate Szczęście” w Parku Modrzewie

Park Modrzewie

25.000

ZZM – pozytywnie.

RGK – pozytywnie.

3

Biblioteczna akcja „Kostka w grze”

Filia Nr 6 Biblioteki Elbląskiej ul. Wybickiego 20

25.000

DPiK- pozytywnie.