Zadanie nr 3

Przebudowa drogi osiedlowej Odzieżowa 5-7 i 8-11
Autor: Jan Pytliński

 • 5.06.2013 roku -  termin wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej;
 • 1 sierpnia 2013 - ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy;
 • 19 sierpnia 2013 roku - otwarcie ofert;
 • 12 września - wyłonienie wykonawcy, którym będzie firma EUROVIA Polska S.A.

  Termin realizacji zadania: 45 dni od daty zawarcia umowy
  Dokumenty z tego postępowania przetargowego oraz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty można znaleźć tutaj.

Termin realizacji zadania: 45 dni od daty zawarcia umowy. Iwestycja została oddana do użytku 6 listopada 2013 roku.

1 sierpnia 2013 roku ogłoszony został przetarg na "Wykonanie miejsc postojowych oraz remont chodnika przy ul.Odzieżowej - budynek nr 5-6-7 w Elblągu - Etap I, Zadanie1".
Zakres zamówienia obejmował:

 • wykonanie parkingu dla 15 miejsc postojowych;
 • wykonanie drogi manewrowej;
 • remont chodników w obrębie parkingu;

  Inwestycja została oddana do użytku 6 listopada 2013 roku.