Okręg 1

Wykonanie chodnika przy Al. Odrodzenia (os. Zawada) łącznie ze ścieżką rowerową z zagospodarowaniem przylegającego pasa zieleni w celu rekreacyjno-wypoczynkowym (ławeczki, stoliki drewniane, pergole, kosze na śmieci).

  wniosek

Autorzy: Halina Sałata, Teodozja Moczadłowska, Katarzyna Belczewska