Wnioski 2017

 Okręg nr 1

1. Utworzenie miejsc postojowych w pasie drogi publicznej ul Jana Matejki

2. Budowa parkingu dla mieszkańców i gości przy ulicy Rechniewskiego/Okrzei/Brzeskiej

3. Międzypokoleniowe podwórko z placem zabaw i siłownią przy ul Brzeskiej

4. Remont chodnika od ul. Wiejskiej do ul. Mazurskiej

5. Monitoring - Osiedle Zawada i tereny sąsiadujące z nią.

6.  Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców w Okręgu nr 1 poprzez zainstalowanie systemu monitoringu wizyjnego w newralgicznych miejscach

7. Plac rowerowy dla dzieci

8. Remont chodnika od ul. Robotniczej do ul. Próchnika 6

9. Aktywne przejście dla pieszych - Robotnicza 119

10. Wykonanie wiaty na przystanku autobusowym przy ul. Robotniczej - Stok 83

11. Wykonanie chodnika na Odrodzenia "Zawada" Elbląg

12. Budowa parkingu dla mieszkańców i gości ulic: Robotnicza, Okrzei, Próchnika

13. Budowa placu zabaw z wyposażeniem, połączona ze strefą wypoczynku dla młodzieży i osób starszych- Rubno

14. Przebudowa ulicy Rzepakowej, polegająca na urządzeniu chodnika na odcinku od ul. Mazurskiej do pętli autobusowej.

15. Sjesta w Parku Modrzewie 

16. Oznakowanie pojazdów komunikacji miejskiej

17. Poszerzenie jezdni- skrzyżowanie Robotniczej 109 z Pionierską

18. Święto czekolady - Boisko przy ul Kasprzaka w Elblągu.

19. Naprawa chodnika - ul. Obrońców Pokoju

20. Modernizacja chodnika od skrzyż. ul. Mazurskiej w stronę ul. Wiejskiej - Aleja Odrodzenia i przystanku autobusowego.

21. Plac zabaw dla dzieci plus przyrządy gimnastyczne - Rubno

22. Spłata zadłużenia Miasta

23. Wykonanie ścieżki rowerowej

24. Naprawa nawierzchni targowiska, wymiana zadaszenia pod stołami handlowymi.

25. Budowa Drogi dojazdowej - ul Robotnicza

26. Festiwal Odpoczynku w parku Modrzewie

27. Modernizacja podwórek przy ul. Brzeskiej 5-11, 13-17, 19-25 wraz z drogami dojazdowymi od strony Lubranieckiej oraz odnowienie muru łączącego bloki 5-11 i 13-17

28. Poszerzenie jezdni - skrzyżowanie Robotniczej 109 z Pionierską

 

Okręg nr 2

1. Stworzenie Centrum Rekreacji w Parku Kajki

2. Budowa pomostu na Jeleniej Dolinie ( nad Jeziorem Martwym )

3. Ścieżka rowerowa z chodnikiem na Dąbrowę

4. Montaż tablicy elektronicznej na przystanku Płk. Dąbka - Stok 84

5. Budowa placu zabaw na osiedlu przy ul. Żyrardowskiej.

6. Naprawa i poszerzenie fragmentu ulicy Okrężnej na odcinku od ulicy Fromborskiej do ul. Druskiennickiej

7. Plac Zabaw dla dzieci - Fromborska 11,13,15

8. Centrum rozrywki dziecięcej przy ul. Kamiennej- Konopnickiej

9. Budowa chodnika po wschodniej ulicy Konopnickiej od skrzyżowania tej ulicy z ulicą Leśmiana od skrzyżowania z ulicą Szczyglą

10. Budzenie świadomości historycznej mieszkańców Elbląga - murale historyczne. Część II

11. Spłata zadłużenia Miasta Elbląg

12. Monitoring Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt OTOZ ANIMALS w Elblągu

13. Monitoring Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt OTOZ ANIMALS 

14. Wykonanie ścieżki rowerowej wraz z chodnikiem wzdłuż ul. Królewieckiej do Dąbrowy Elbląg

15. Sport - Relaks "Jar" Kłoczowskiego. Budowa zespołu boisk sportowych, siłowni na wolnym powietrzu, elementów małej architektury dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, dorosłych i seniorów.

16. Zakup nowości wydawniczych dla dzieci i dorosłych do biblioteki - Biblioteka Elbląska. Filia nr 4

17. Montaż ławek na ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Legionów do ul. Płk. Dąbka

18. Modernizacja drogi osiedlowej oraz stworzenie miejsc parkingowych między dwoma budynkami:ul. Świerkowa nr 1-3-5-7 oraz 9-11-13-15

 

Okręg nr 3

1. Powiększenie placu zabaw dla dzieci - Park Dolinka

2. Punkt Widokowy - Góra Chrobrego

3. Remont odcinka ul. Piechoty (od skrzyżowania z ul. Kościuszki do wjazdu na tzw. "osiedle wojskowe"

4. Monitoring skrzyżowania Pułkownika Stanisława Dąbka - Pionierska

5. Montaż opraw Ledowych przy ul Próchnika.

6. Budowa parkingu dla mieszkańców i gości przy ul. Bażyńskiego 21-29/ul Pilgrima

7. Poszerzenie częściowo ul. Daszyńskiego od m 5 - 10

8. Oświetlenie ulicy 13 Pułku Przeciwlotniczego w Elblągu

9. Wykonanie ogólnodostępnego parkingu przy ul. Bażyńskiego 2

10. Uporządkowanie terenu- ul. Królewiecka - Bosmańska.

11. Przebudowa chodnika- ul. Cicha

12. Zmiana organizacji ruchu ul. Fałata

13. Remont dróg - ul. Wawrzyńca, Pilgrima

14. Remont i przebudowa ul. Daszyńskiego

15. Budowa boiska i placu zabaw ul. Władysława IV- Nowowiejska - Pilgrima - Bażyńskiego

16. Remont chodnika - ul Pionierska od ul. Żeglarskiej do Robotniczej

17. Remont chodników wraz z budową miejsc postojowych wzdłuż ulicy Henryka Barona

18. Spłata zadłużenia Miasta Elbląga .

19.Remont chodnika - ul. Królewiecka

20. Przebudowa i modernizacja parkingu przy zbiegu ulic Robotniczej i Brzozowej ( kontynuacja inwestycji "przebudowa pasażu na Gwiezdnej")

21. Naprawa nawierzchni ulic. - ul. Piechoty, ul.Pułaskiego

22. Sportowo,prospołecznie i bezpiecznie

23. Remont chodników po obu stronach jezdni ulicy Kwiatowej

24. Remont chodników po obu stronach jezdni ulicy Kwiatowej

25. Remont chodników po obu stronach jezdni ulicy Kwiatowej

26. Odnowa barierek tramwajowych przy ul. Płk. Dąbka

27. Wymiana oświetlenia przy ul. Robotniczej 105

28. Remont chodnika i ścieżki rowerowej ul. Królewieckiej do Piłsudskiego do ul. Beniowskiego

29. Wymiana nawierzchni drogi z brukowej ma asfaltową na ul. Królewieckiej

 

Okręg nr 4

1. Posadzenie drzew i krzewów ozdobnych . Trybunalska od numeru 14-15 D do numeru 12 A- B ( między chodnikiem a blokiem )

2. Modernizacja drogi dojazdowej do budynków mieszkalnych i lokali usługowych w Elblągu przy ul Hetmańskiej 5-7, 9-11 i 15 oraz 3 Maja 12 i 14 należących do SBM  "Śródmieście "

3. Remont parkingu przed SP 12 ulica Zajchowskiego

4. Remont podwórka i budowa placu zabaw ul. Freta 2-8 / Stawidłowa 17-20

5. Remont ulicy Freta w zakresie wymiany chodnika i remontu drogi z kostki kamiennej

6. Rozbudowa placu zabaw - Park Traugutta

7.  Ustanowienie Strefy Płatnego Parkowania na dziedzińcu Urzędu Miejskiego w Elblągu

8. Remont chodnika i parkingu przy budynku ulica Hetmańska 30-34

9. Naprawa nawierzchni drogi osiedlowej od skrzyżowania Giermków  z Leszno dalej w ulicę Hetmańską 30,32,34 i w Aleję Tysiąclecia 4. Naprawienie chodników, wykonanie miejsc parkingowych przed wieżowcem nr 4 na Alei Tysiąclecia na części trawnika i również na terenie przy łuku drogi między narożnikiem budynku przy ul. Janowskiej a budynkiem przy ul. Hetmańskiej 30,32,34

10. Naprawa  drogi osiedlowej od Giermków w ulicę Leszno dalej w ulicę Hetmańską 30,32,34 i w Aleję Tysiąclecia 4. Naprawienie chodników wykonanie miejsc parkingowych przed wieżowcem  Alei Tysiąclecia 4 

11.Naprawa przejezdności  drogi osiedlowej od Giermków w Leszno dalej w ulicę Hetmańską 30,32,34 i w Aleję Tysiąclecia 4. Naprawienie chodników wykonanie miejsc parkingowych przed wieżowcem nr 4 na Alei Tysiąclecia na części trawnika i również na terenie przy łuku drogi między narożnikiem budynku przy ul. Janowskiej a budynkiem przy ul. Hetmańskiej 30,32,34

12. Naprawa przejezdności drogi osiedlowej od skrzyżowania ul. Janowskiej z Leszno dalej w ulicę Hetmańską 30,32,34 i w Aleję Tysiąclecia 4. Naprawienie chodników wykonanie miejsc parkingowych przed wieżowcem nr 4 na Alei Tysiąclecia na części trawnika i również na terenie przy łuku drogi między narożnikiem budynku przy ul. janowskiej a budynkiem przy ul. Hetmańskiej 30,32,34

13. Plac zabaw dl dzieci młodszych i starszych z tyrolką i mała infrastruktura - Park Planty

14. Remont drogi dojazdowej/osiedlowej - ul.12-lutego

15. Aktywne przejście dla pieszych - pomiędzy Sądem a budynkiem UM

16. Remont  drogi osiedlowej od skrzyżowania ul. Janowskiej z Leszno w kierunku ulicy Hetmańskiej 30,32,34 i w Aleję Tysiąclecia 4. i nr 6. Naprawienie chodników. Wykonanie miejsc parkingowych.

17. Remont  drogi dojazdowej/osiedlowej od skrzyżowania ul. Janowskiej z Leszno w kierunku ulicy Hetmańskiej 30,32,34 następnie w Aleję Tysiąclecia 4 (wieżowiec). Naprawienie chodników. Wykonanie miejsc parkingowych na części terenów zielonych i w innych możliwych miejscach.

18. Remont nawierzchni ulicy Leszno.

19. Rozbudowa placu zabaw w Parku Planty

20. Oświetlenie ledowe ulicy Ratuszowej

21. Wykonanie miejsc  parkingowych przy budynku Alei Tysiąclecia 4 . Remont drogi osiedlowej przy ul. Hetmańskiej 30,32,34 i przy Alei Tysiąclecia 4. Naprawa i remont chodnika.

22. Ustawienie kilku ławek przy przystanku autobusowym "Plac Słowiański" przy hotelu Arbiter dla pasażerów oczekujących na autobusy.

23. Nawierzchnia ulicy i chodniki przy ulicy Wieżowej.

24. Rewitalizacja otoczenia Pomnika Odrodzenia

25. Przestrzeń zielona z placem zabaw dla dzieci - 12-lutego

26. Inwestycje nowe. Remont drogi osiedlowej od skrzyżowania ulic Janowskiej z Leszno w kierunku Hetmańskiej 30,32,32 i dalej w Aleję Tysiąclecia 4 i 6. Remont chodników osiedlowych. Wykonanie miejsc parkingowych.

27. Remont drogi osiedlowej od skrzyżowania ulicy Janowskiej z Hetmańską 30,32,34 i dalej w Aleję Tysiąclecia 4. Remont chodników przy budynkach przy Hetmańskiej 30,32,34 i przy alei tysiąclecia 4 i 6. Wykonanie miejsc parkingowych przed wieżowcem przy Alei Tysiąclecia 4

28. Remont drogi osiedlowej od skrzyżowania ul. Janowskiej z Leszno dalej w ulicę Hetmańską 30,32,34 i w Aleję Tysiąclecia 4. remont chodników, wykonanie miejsc parkingowych przed wieżowcem nr 4 przy Alei Tysiąclecia 4 - na części trawnika i na terenie przy łuku drogi między narożnikiem budynku przy ul. Janowskiej a budynkiem przy ul. Hetmańskiej 30,32,34.

29. Zagospodarowanie terenu wewnątrz zabudowy w obrębie ulic. Hetmańska, Giermków, Mączna i 1-ego Maja

30. Przebudowa chodnika i ulicy- ul. Diaczenki

31. Remont ulicy Diaczenki

32. Remont drogi osiedlowej od skrzyżowania ulicy Janowskiej z Hetmańską 30,32,3 i dalej w Aleję Tysiąclecia 4. Remont chodników. Wykonanie miejsc parkingowych przed wieżowcem - Alei Tysiąclecia 4 

33. Remont drogi osiedlowej od skrzyżowania ulicy Janowskiej z Hetmańską 30,32,34 i dalej w Aleję Tysiąclecia 4. Remont chodników. Wykonanie miejsc parkingowych przed wieżowcem - Alei Tysiąclecia 4

34. Naprawa -remont nawierzchni dogi osiedlowej od skrzyżowania ul. Janowskiej z Leszno dalej w ulicę Hetmańską 30,32,34 i w Aleję Tysiąclecia 4 remont chodników. Wykonanie miejsc parkingowych przed wieżowcem nr 4 przy Alei Tysiąclecia - na części trawnika i również na terenie przy luku drogi między narożnikiem budynku przy ul. Janowskiej a budynkiem przy ul. Hetmańskiej 30,32,34

35. Pomnik - ławka Ojca Klimuszki z zagospodarowaniem terenu i nasadzeniem zieleni.

36. Budowa parkingu - ul. Kos. Gdyńskich

37. Oświetlenie ledowe ul. Słonecznej

38. Budowa parkingu- ul Hetmańska

39. Przebudowa ulicy z budową chodników i parkingów - ul. Zajchowskiego

40. Dosadzenie drzewek ( głogów) ul. Traugutta i Oliwska

41. Remont drogi osiedlowej od skrzyżow. ul. Janowskiej z hetmańską 30,32,34 i dalej w Aleję Tysiąclecia 4. Naprawa chodników, wykonanie miejsc parkingowych przed wieżowcem: Alei Tysiąclecia 4

42. Remont drogi osiedlowej od skrzyżow. ul. Janowskiej z hetmańską 30,32,34 i dalej w Aleję Tysiąclecia 4. Naprawa chodników, wykonanie miejsc parkingowych przed wieżowcem: Alei Tysiąclecia 4

43. Spłata zadłużenia Miasta Elbląga

44. Położenie chodnika i oświetlenia- Grochowska 32-47

45. Wykonanie dywanika asfaltowego na ulicy Powstańców Warszawskich

46. Modernizacja drogi osiedlowej i wykonanie miejsc parkingowych przy ul. Giermków 2-4 i Hetmańskiej 2-14 (II etap dok. projekt. na zagospodarowanie os. Mączna- Giermków- Hetmańska- 1-Maja)

47. Montaż tablicy elektronicznej na przystanku 1-ego Maja - Sąd

48. Nawierzchnia ulicy i chodniki przy ul Wieżowej

49. Remont drogi osiedlowej od skrzyżowania ul. Janowskiej z Hetmańską 30,32,34 i dalej w Aleję Tysiąclecia 4. Remont chodników przy budynkach. Wykonanie miejsc parkingowych przed wieżowcem- Alei Tysiąclecia 4

50. 1. Remont drogi osiedlowej od skrzyżowania ulicy. Janowskiej z Hetmańską 30,32,34 i dalej w Aleję Tysiąclecia 4. 2. Remont Chodników. 3. Wykonanie miejsc parkingowych przed Wieżowcem - Alei Tysiąclecia 4

51. Parking przy ul Janowskiej

52.Rozbudowa placu zabaw w Parku Planty

53. Rewitalizacja podwórka - Trybunalska

54. Budowa siłowni tzw. Fit-Park w Parku Planty . Fit-Parki to siłownie zapewniające możliwość fizycznej aktywności na świeżym powietrzu. cieszą się ogromna popularnością u dorosłych, młodzieży i dzieci.

55. Zabudowa śmietników- ul. Rzeźnicka - Stare Miasto

56. Remont drogi osiedlowej od skrzyżowania ulic Leszno z Janowską w kierunku ul  Alei Tysiąclecia 4  i Alei Tysiąclecia 6.Budowa parkingu przy budynku ul. Alei Tysiąclecia 4  Remont chodnika przy budynkach przy  ul Alei Tysiąclecia 4  w kierunku  Alei Tysiąclecia 6. 

57. Remont drogi osiedlowej od skrzyżowania ulicy. Janowskiej z Hetmańską 30,32,34 i dalej w Aleję Tysiąclecia 4. Naprawa chodników.Wykonanie miejsc parkingowych przed Wieżowcem - Alei Tysiąclecia 4

58. Remont drogi osiedlowej od skrzyżowania ulicy. Janowskiej z Hetmańską 30,32,34 i dalej w Aleję Tysiąclecia 4. Naprawa chodników.Wykonanie miejsc parkingowych przed Wieżowcem - Alei Tysiąclecia 4

59. Remont drogi osiedlowej od skrzyżowania ulicy. Janowskiej z Hetmańską 30,32,34 i dalej w Aleję Tysiąclecia 4. Naprawa chodników.Wykonanie miejsc parkingowych przed Wieżowcem - Alei Tysiąclecia 4

60. Remont drogi osiedlowej od skrzyżowania ulicy. Janowskiej z Hetmańską 30,32,34 i dalej w Aleję Tysiąclecia 4. Naprawa chodników.Wykonanie miejsc parkingowych przed Wieżowcem - Alei Tysiąclecia 4

61. Remont drogi osiedlowej od skrzyżowania ulicy. Janowskiej z Hetmańską 30,32,34 i dalej w Aleję Tysiąclecia 4. Naprawa chodników.Wykonanie miejsc parkingowych przed Wieżowcem - Alei Tysiąclecia 4

62. Remont drogi osiedlowej od skrzyżowania ulicy. Janowskiej z Hetmańską 30,32,34 i dalej w Aleję Tysiąclecia 4. Naprawa chodników.Wykonanie miejsc parkingowych przed Wieżowcem - Alei Tysiąclecia 4

63. Koncert gwiazdy podczas Turbinaliów 2017

64. Bezpieczne dojście do szkoły poprzez modernizację nawierzchni ulicy Diaczenki wraz z chodnikami oraz organizacją miejsc parkingowych

65. Budowa parkingu ul. Hetmańska między spółdzielnia mieszkaniową "Śródmieście" a stacją paliw

66. Modernizacja fontanny na Pl. Słowiańskim

 

Okręg nr 5 

1. Budowa ogólnodostępnego boiska do koszykówki na zieleńcu pomiędzy ul. Mickiewicza a Żeromskiego

2. Położenie chodnika na wysokości budynków Lotnicza11 i 11A. Przebudowa boiska w parku przy ul. Lotniczej

3. Wykonanie oświetlenia chodnika łączącego ul. Wyżynną z Gałczyńskiego

4. Remont Chodnika i wykonanie zatoczek parkingowych wzdłuż ulicy Ogrodowej

5. Remont nawierzchni drogi (placu) przy ul. Olkuskiej w Elblągu

6. Zagospodarowanie i rewitalizacja parku przy ul. Lotniczej w celu stworzenia atrakcyjnej i ogólnodostępnej przestrzeni rekreacyjnej, dostosowanej do potrzeb lokalnej społeczności.

7.  Utwardzenie drogi dojazdowej dla mieszkańców ul. Czerniakowskiej 

8. Wykonanie nowej nawierzchni drogi oraz wykonanie zatoczek i nowego chodnika wzdłuż ulicy Ogrodowej. Wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Ogrodowa/Mickiewicza

9. Wykonanie nowej nawierzchni chodników i jezdni, przygotowanie miejsc postojowych - ul. Jasna

10. Poprawa bezpieczeństwa skrzyżowania Ogrodowa- Mickiewicza

11. Wykonanie nowej nawierzchni chodników i jezdni oraz przygotowanie miejsc postojowych sugerowane działki ( 386/28 lub 487/4 lub 386/20) lub inne miejsca.

12. Oświetlenie ulicy Rybnej

13. Wymiana nawierzchni alejek na terenie zieleńca między Mickiewicza i Żeromskiego

14. Utworzenie edukacyjnego centrum techniczno-artystyczno-kulinarnego. Wniosek cz II.

15. Ustawienie drewnianych pergoli przy ławkach na terenie zieleńca między ulicami Żeromskiego i Mickiewicza

16. Budowa ścieżki ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż zachodniej granicy osiedla " Za Politechniką"

17. Usunięcie progów zwalniających i naprawa nawierzchni  Wniosek cz II

18. Wymiana nawierzchni chodnika na ul. Grottgera - odcinek między ulicami Morszyńską i Pabianicką

19. Spłata zadłużenia Miasta Elbląga

20. Budowa ogólnodostępnych miejsc parkingowych przy ul Malborskiej 80,82,84 oraz innych budynków

21. Parking przy ul. Willowej

22. Budowa ronda przy skrzyżowaniu ulic: Grottgera, Rawskiej i Łęczyckiej

23. Powstanie terenu rekreacyjno-sportowego dla mieszkańców osiedla Zatorze wieżowce i okolice

24. Utworzenie miejsca zabaw dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz postawienie ławek dla starszych osób - ul Sadowa

25. Założenie społecznego ogrodu miejskiego z hotelem dla owadów przy ul. Grottgera

26. Parking samochodowy płatny na Osiedlu Dębowa

27. Remont nawierzchni przy ul. Gałczyńskiego

28. Ścieżka rowerowa Grunwaldzka - Bażantarnia

29. Unowocześnienie obecnego placu zabaw na ul. Sadowej

30. Utwardzenie dojazdu i podwórka dla mieszkańców bloków przy ulicy Rawskiej 1 do 1C

31. Remont chodnika z wytyczeniem drogi dla rowerów i instalacją ławek wzdłuż Al. Grunwaldzkiej do ronda Kaliningrad do skrzyżowania z ul. Sadową.

 

Ogólnomiejskie

1. 3 nowe linie tramwajowe

2. Budowa ścieżki rowerowej z funkcją ciągu pieszego o nawierzchni tłuczniowej od końca al. Jana Pawła II do ulicy J. Iwaszkiewicza

3. Budowa ścieżki rowerowej. Od u. Piłsudskiego do ul. Obrońców Pokoju.

4. Chodnik wzdłuż Al. Grunwaldzkiej (od południowej strony) na odcinku od ronda Kaliningrad do skrzyżowania z ulicą Sadową

5. Budowa chodnika ( lub schodów z podjazdem dla wózków) w Parku Dolinka

6. Renowacja form przestrzennych

7. Likwidacja Strefy Płatnego Parkowania

8. Linowy plac zabaw- statek. Wyspa Spichrzów

9. Odbudowa muru ceglanego przy Galerii EL

10.  Przywrócenie połączeń kolejowych, utworzenie połączeń kolejowych, odbudowa torów kolejowych, powieszenie tablic elektronicznych na dworcu Elbląg Główny oraz przy wyjściu na peron i na peronach oraz remont dworca kolejowego Elbląg Zdrój.

11. Remont nawierzchni alejek w Parku Traugutta

12. Remont nawierzchni w Parku Kajki

13. Rewitalizacja Alei oraz upiększenie jej w różowo kwitnące drzewa. Aleja Wybrzeże Gdańskie 

14. Rewitalizacja Placu Słowiańskiego

15. Miejska samoobsługowa wypożyczalnia rowerów ( system)

16. Wymiana nawierzchni na drodze dojazdowej do Jeziora Martwego ( Jelenia Dolina )

 17. Naprawa drogi osiedlowej od skrzyżowania ul. Janowskiej  z Leszno. Wjazd w ulicę Hetmańską 30,32,34 i w Aleję Tysiąclecia 4. Naprawienie Chodników. Wykonanie miejsc parkingowych przed wieżowcem- numer 4 przy Alei Tysiąclecia 4- na części trawnika jak również na terenie przy łuku drogi między narożnikiem budynku przy ul. Janowskiej a budynkiem przy ul. Hetmańskiej 30,32,34

18. Naprawa przejezdności drogi osiedlowej od skrzyżowania ul. Janowskiej z Leszno dalej w ulicę Hetmańską 30,32,34 i w Aleję Tysiąclecia 4. Naprawienie chodników wykonanie miejsc parkingowych przed wieżowcem nr 4 na Alei Tysiąclecia na części trawnika i również na terenie przy łuku drogi między narożnikiem budynku przy ul. janowskiej a budynkiem przy ul. Hetmańskiej 30,32,34

19. Mural nawiązujący do historii Elbląga na ścianach elewatora zbożowego.

20. Budowa parku treningowego- Street Workout- rozbudowa siłowni na otwartym powietrzu w Parku Traugutta

21. Stworzenie placu zabaw - Bażantarnia

22. Pomnik Dziecka Utraconego

23. Produkcja płyty w mieście z najlepiej rozwiniętym meblarstwem

24. Zmiana umiejscowienia przystanków tramwajowych na Placu Słowiańskim ( przesunięcie ich w głąb ulicy 1 Maja)

25. Remont fontanny na Placu Słowiańskim- odbudowa pomnika założyciela miasta

26. Budowa publicznych samoobsługowych stacji naprawy rowerów.

27. Wykonanie nowej nawierzchni chodników i jezdni, przygotowanie miejsc postojowych - ul. Jasna

28. Wykonanie oświetlenia chodnika łączącego ul. Wyżynną z Gałczyńskiego.

29. Nowe alejki asfaltowe w Parku Kajki.  Pomiędzy ulicami Kajki i Fałata / Pionierską i Piłsudskiego

30. Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul.Dąbrowskiego - plac zabaw dla dzieci ( z ławkami) rekreacja dla dorosłych. remont nawierzchni ulicy i chodników, odprowadzenie wody oraz wykonanie zatoczek do parkowania na ul. Dąbrowskiego wzdłuż bloków 13-15 i wzdłuż bloków 19-25-27 po stronie basenu przeciwpożarowego. Wykonanie oświetlenia ulicy po stronie bloków.

31. Elbląg w czasie i przestrzeni - przybliżamy wspaniałą historię Elbląga

32. Budowa ścieżki zdrowia na polanie w Bażantarni 

33. Cykl spotkań i konferencji edukacyjnych pod hasłem "Bezpieczne przestrzenie" organizowanych przez Zespół Szkół Technicznych w Elblągu      cz. II

34. Budowa pasa rekreacyjno-technicznego wzdłuż rzeki Kumieli

35. Wykonanie siłowni na powierzchni w Parku Kajki

36. Budowa przystanku autobusowego dla rejsów dalekobieżnych (obsługiwanych prze firmy inne niż PKS)

37. Pomnik, ławka- Ojca Klimuszki z zagospodarowaniem terenu i nasadzeniem zieleni

38. Remont, modernizacja,przebudowa i adaptacja budynku stowarzyszenia ogrodowego przy ul. Kościuszki 106    cz. II

39. Odnowienie muszli koncertowej w Parku Leśnym Bażantarnia

40. Niwelacja krawężników w ciągach pieszych

41. Organizacja ruchu drogowego na skrzyżowaniu Rawska - Łęczycka - Grottgera

42. Wzbogacenie istniejących placów zabaw w urządzenia integracyjne dostępne również dla osób niepełnosprawnych    cz. II

43. Przestrzeń dla młodych mieszkańców Elbląga

44. Usunięcie spowalniaczy drogowych na terenie miasta Elbląg

45. Poprawa komfortu i bezpieczeństwa na stadionie przy ul. Agrykola

46 .Rejsy Tramwajem Wodnym z Elbląga do Krynicy Morskiej- zakup tramwaju wodnego przez Miasto.

47. Budowa wieży widokowej na Górze Chrobrego .

48. Modernizacja skrzyżowania poprzez założenie sygnalizacji świetlnej i poszerzenie jezdni jednej z ulic. Skrzyżowanie  ul. Piłsudskiego, Beniowskiego i Konopnickiej

49. Szlaki turystyczne w mieście

50. V Festiwal Literatury Wielorzecze  wniosek cz II

51. Wykonanie ścieżki rowerowej wraz z chodnikiem wzdłuż ul. Królewieckiej do Dąbrowa Elbląg

52.  Ścieżka rowerowa z chodnikiem na Dąbrowę