BO 2019/2020 Okręg 3 / inwestycyjne

Wnioski zaopiniowane pozytywnie

Lp.

Zadanie

Lokalizacja

Szacunkowy koszt

Możliwość realizacji zadania wskazana przez Departament/Referat

1

1)    Wykonanie miejsc postojowych w pasie drogowym ulicy Barona

2)    remont fragmentu ulicy Barona

Elbląg, obręb 11 działka nr 135

450.000

DUA –

1)    teren objęty mpzp „Na Stoku – zachód” – 09.KDD 1/1: ulica dojazdowa

2)    inwestycja w pasie drogowym - DZD

DZD – pozytywnie.

2

Wykonanie chodnika przy cmentarzu Agrykola – od strony ulicy Kościuszki

Elbląg, cmentarz Agrykola – od strony ul. Kościuszki Dz. 383/7 (DZD) lub 383/1 (ZZM)

233.000

ZZM – nie dotyczy.

DGNiG – nie dotyczy.

DUA – nie wnosi uwag.

DZD – pozytywnie.

3

Przebudowa ulicy Daszyńskiego

Elbląg ul. Daszyńskiego, działka 148

450.000

DUA – nie wnosi uwag.

DZD – pozytywnie ( do wysokości środków).