BO 2019/2020 Okręg 3 / małe

Wnioski zaopiniowane pozytywnie

Lp.

Zadanie

Lokalizacja

Szacunkowy koszt

Możliwość realizacji zadania wskazana przez Departament/Referat

1

„Cztery pory roku” – muzykobranie i skakanie. Panel muzyczno-sportowy.

Elbląg, ul. Kopernika 2

Działka nr 213 – Przedszkole przy ul. Kopernika

25.000

 

DGNiG – nie dotyczy, przekazać do DE.

DUA – nie wnosi uwag

DE – pozytywnie. ZBK – nie dotyczy.

DI – pozytywnie.

 

2

„Mądry, bo zdrowy” – realizacja cyklu zajęć, spotkań, eventów mających na celu upowszechnianie zdrowego stylu życia wśród najmłodszych mieszkańców Elbląga i ich rodziców poprzez organizację sportowych i rekreacyjnych działań. Dodatkowo w ramach zadania uruchomimy zajęcia dla przedszkolaków i seniorów w szkole połączone z prelekcjami na temat zdrowia.

Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 w Elblągu, ul. Agrykola 6

25.000

DE – pozytywnie.

DSPiR – pozytywnie.

 

3

„Spotkania z Mistrzem” Celem zadania jest pokazanie elbląskiej młodzieży wzorców do naśladowania, drogi do sukcesu w różnych dziedzinach: sport, nauka, kultura.

Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Agrykola 6 w Elblągu

25.000

DE – pozytywnie.

DSPiR – pozytywnie.

.