Okręg nr 3

Remont i modernizacja pasażu na ul. Gwiezdnej (pomiędzy ul. Płk Dąbka a ul. Robotniczą), 385 głosów

22 września 2014r odbyło się pierwsze otwarcie ofert, w wyniku którego nie wyłoniono wykonawcy a przetarg został unieważniony.
Ogłoszono nowy przetarg. Otwarcie ofert nastąpi 13 października 2014 r. 

Umowa dotycząca zadania została aneksowana z powodu nieprzewidzianej kolizji z kablem energetycznym. 
Całość prac powinna zakończyć się do 17 stycznia 2015 r.