BO 2018/2019 Okręg 2 / negatywne

ZADANIA DLA OKRĘGU WYBORCZEGO NR 2

Zaopiniowane negatywnie 

Lp.

Zadanie

Lokalizacja

Szacunkowy koszt

Opinia wskazana przez Departament/Referat

1.

Wiata integracyjna, plac zabaw Krasny Las

Krasny Las ul. Fromborska-Gojawiczyńskiej

(dz. 293/16, nr 9, nr 10)

 

 

 

 

 

DI – negatywnie. Dz. 293/16 należy do Skarbu Państwa – Nadleśnictwo Elbląg, Dz. Nr 9 władającym jest RGK – wyda opinię, Dz. 10 leżąca przy drodze, przy rowie , mocno zadrzewiona nie nadaje się na miejsce rekreacji.

RGK – negatywnie. Dz. 9 obr. 26, której administratorem jest RGK stanowi zbiornik przeciwpożarowy (stawek). W związku z powyższym zainstalowanie na stałe w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń ograniczających dostęp do zbiornika przeciwpożarowego jest zabronione.

DEiS – negatywnie. Zadanie BO może dotyczyć jedynie terenów miejskich.