BO 2018/2019 Okręg 4 / inwestycyjne

ZADANIA DLA OKRĘGU WYBORCZEGO NR 4 – ZADANIA INWESYTYCJNE

Wnioski zaopiniowane pozytywnie 

Lp.

Zadanie

Lokalizacja

Szacunkowy koszt

Opinia wskazana przez Departament/Referat

1

Remont alejek w Parku Traugutta

Park Traugutta – (rozpoczęcie prac od wejścia do parku od strony ul. Kosynierów Gdyńskich)

430.000    

DUA – nie wnosi uwag.

ZZM – pozytywnie.

RGK - pozytywnie

2

Przebudowa chodnika przy blokach 4, 6, 8 ul. Tysiąclecia (wieżowce)

Ul. Tysiąclecia

(działka nr 322/36 obr. 15)

100.000    

DUA – nie wnosi uwag.

ZBK – pozytywnie.

3

Wykonanie utwardzonych miejsc parkingowych w ciągu istniejącego mini parkingu przy bloku Tysiąclecia 8 (wieżowiec)

Działka nr 322/36, 20/3 obr. 15

430.000   

ZBK – pozytywnie.

DZD – wskazana działka nie stanowi pasa drogowego będącego w zarządzie DZD.

 

4

Modernizacja istniejącego oświetlenia ulic wraz z budową nowych punktów świetlnych przy ciągu pieszym łączącym dzielnicę Zatorze z Osiek i Śródmieściem

Ciąg pieszy pomiędzy Al. Tysiąclecia (pomiędzy wieżowcami) a ul. Giermków, obok bloku ul. Janowskiej

65.000    

ZBK – pozytywnie

DZD – pozytywnie