BO 2018/2019 Okręg 1 / inwestycyjne

ZADANIA DLA OKRĘGU WYBORCZEGO NR 1– ZADANIA INWESTYCYJNE

Wnioski zaopiniowane pozytywnie 

Lp.

Zadanie

Lokalizacja

Szacunkowy koszt

Opinia wskazana przez Departament/Referat

1

Kontynuacja remontu ulicy Szarych Szeregów  (jezdnia+chodnik) Osiedle Zawada

ul. Szarych Szeregów od wyjazdu z ul. Wybickiego w kierunku ul. Andersa

430.000

DZD – pozytywnie.

 

2

Budowa drogi wewnętrznej oraz miejsc parkingowych przy ul. Słonecznikowej 3-5

ul. Słonecznikowa 3-5 (działki nr 71/3; 71/1; 71/2)

250.000

ZBK – pozytywnie.

3

Rozbudowa placu zabaw i siłowni w Parku Modrzewie oraz stworzenie miejsc rekreacji

Park Modrzewie

150.000

DUA – nie wnosi uwag.

ZZM – pozytywnie. 

4

Wyrównanie i utwardzenie działki nr 171/2 między budynkami od nr 37 do 45 przy ulicy Wiejskiej

ul. Wiejska

(działka nr 171/2)

430.000

DUA – nie wnosi uwag.

ZBK – pozytywnie.

5

Zamontowanie 3-4 lamp oświetleniowych wzdłuż betonowego chodnika do ul. Wiejskiej (schody) od bloku nr 40

Chodnik na dz. Nr 833 obr. 3

17.000

ZBK – pozytywnie.

6

Wykonanie utwardzenia terenu wraz z wyznaczeniem miejsc do parkowania pojazdów oraz wykonanie obudowy na odpady komunalne i pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów

Ul. Wiejska

(teren pomiędzy budynkami o nr 52 – 55, działka nr 177/13 obr. 3)

Do wysokości 430.000

DUA – nie wnosi uwag.

ZBK – pozytywnie.

(w zakresie zagospodarowania terenu z wyłączeniem obudowy śmietnikowej).

7

„Rowerowe Pit Stopy”

 

Elbląg

Koszt 1 stacji 5.000 razem 50.000

DEiS – pozytywnie.

8

Budowa parkingu dla mieszkańców ul. Browarnej 29-31      

Ul. Browarna – Jaśminowa działki nr 233, 246/2 obr. 11

do 430.000

ZBK – pozytywnie