Okręg 4

Kreatywny plac zabaw przy ul. Teatralnej – kontynuacja zadania z poprzedniego planu zagospodarowania

Wniosek

Autor: Jan Pytliński

Kontynuacja przebudowy ul. Odzieżowej 8-11 – etap III wg planu zagospodarowania osiedla

Wniosek

Autor: Jan Pytliński

Wymiana opraw oświetleniowych na ledowe przy ul. Trybunalskiej i Zielonej - mały projekt

Wniosek

Autor: Zofia Wasyluszko

Wymiana opraw oświetleniowych na ledowe oraz słupów na stalowe na ul. Kos. Gdyńskich od nr 4 do 54

Wniosek

Autor: Zofia Wasyluszko