EDYCJA 2023/2024

W tegorocznym głosowaniu udział wzięło 9 438 osób, w tym w tym 5719 kobiet i 3719  mężczyzn. W okręgach głosowało łącznie 7 866 osób. Na zadania ogólnomiejskie zagłosowało natomiast 8 530 elblążan. Łącznie oddano 33 330 głosów.

Budżet_Obywatelski_2024_prezentacja zwycięskich projektów

Wyniki głosowania:

Okręg 1.

Okręg 2.

Okręg 3.

Okręg 4.

Okręg 5.

Okręg ogólnomiejski

 
================================================================================================

Złożone wnioski z podziałem na okręgi.

Zatwierdzone:

Okręg 1.
    Zadania inwestycyjne (.pdf)
    Małe projekty(.pdf)
     

Okręg 2.
    Zadania inwestycyjne(.pdf)
    Małe projekty(.pdf)
   

Okręg 3.
    Zadania inwestycyjne (.pdf)
    Małe projekty(.pdf)
 

Okręg 4.
    Zadania inwestycyjne (.pdf)
    Małe projekty(.pdf)
  

Okręg 5.
   Zadania inwestycyjne(.pdf)
   Małe projekty(.pdf)

Ogólnomiejski
   Zadania inwestycyjne(.pdf)
       

 

Odrzucone:

Okręg 1.
    Zadania inwestycyjne (.pdf)
    Małe projekty (.pdf)
     

Okręg 2.
    Zadania inwestycyjne(.pdf)
    Małe projekty (.pdf)
   

Okręg 3.
    Zadania inwestycyjne(.pdf)
   
 

Okręg 4.
    Zadania inwestycyjne(.pdf)
    Małe projekty(.pdf)
  

Okręg 5.
   Zadania inwestycyjne(.pdf)
   Małe projekty(.pdf)

Ogólnomiejski
   Zadania inwestycyjne
(.pdf)


Skany złożonych wniosków (.zip)

 

=======================================================================================

Lista zadań, które będą poddane pod głosowanie

Inicjatywy ogólnomiejskie:

1. Ukwiecony Elbląg – 50 000

2. Invitro dla elblążan – 150 000

3. Przebudowa chodnika na ul. Królewieckiej w nowoczesny ciąg pieszo - rowerowy  – 1 155 000

4. Elbląg Music Masterclass (ul. Stary Rynek 25) – 100 000

5. Rewitalizcja fontanny w parku przy ul. Władysława IV – 520 000

6. Elbląskie Święto Muzyki 2024 – 305 000

7. Godzina zajęć na basenie dla rodziców z dziećmi niepełnosprawnymi (Kryta Pływalnia ul. Robotnicza 68) – 100 000

8. Sterylizacja, kastracja kotów wolnobytujących – 100 000

9. Zakup densytometru rentgenowskiego dla Szpitala Miejskiego Św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 82-300 Elbląg – 400 000

10. Zakup ogrzewanego kontenera dla chorych kociąt ( ul. Królewiecka 233) – 30 000

11. Naprawa ulicy Jelenia Dolina oraz parkingu przylegającego do terenu „Smocza Łąka” nad Jeziorem Martwym – 1 200 000

12. Muzyczne krajobrazy (Biblioteka Elbląska ul. Św. Ducha 3-7) – 50 000

13. Naprawa nawierzchni drogi ul. Rechniewskiego – 350 000

14. Remont parkingu przy przychodni - Bema 80 – 1 190 000

15. Remont nawierzchni Targowiska Miejskiego (ul. Płk. S. Dąbka)1 200 000

16. Budowa parkingu dla Szpitala Miejskiego – Komeńskiego 35 – 1 200 000

17. Zakup stacjonarnych alkomatów dla Komendy Policji przy ul. Tysiąclecia oraz Królewieckiej – 8 000

18. Zakup hybrydowego radiowozu dla elbląskiej Straży Miejskiej – 180 000

19. Wymiana oświetlenia zewnętrznego w Szpitalu Miejskim (ul. Komeńskiego 35, ul. Żeromskiego 22) – 650 000

20. Zakup densytometru dla wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Elbląga (Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu ul. Królewiecka 146) – 400 000

21. Zielono i aktywnie! Rozbetonowanie 1 Maja i budowa ścieżki rowerowej – 1 255 000

22. Modernizacja parkingu przy Muzeum Archeologiczno – Historycznym – ul. Zamkowa – 1 100 000

23. Naprawa nawierzchni ul. Mielczarskiego 1 – Łódzka 82 – 1 355 000

24. Naprawa lub całkowita wymiana chodnika oraz budowa podjazdów (3 szt.) dla wózków przy ul. Dąbrowskiego oraz zainstalowanie 3 ławek – 350 000

 

Okręg 1

Zadania inwestycyjne:

1. Remont alejki w Parku Modrzewie - 520 000

2. Rozbudowa parkingu przy ul. Lubranieckiej 38-41– 520 000

3. Nowa nawierzchnia bitumiczna na części ul. Rechniewskiego – 350 000

4. Wykonanie dojścia do Parku Modrzewie od strony ul. Wiejskiej – 220 000

5. Budowa parkingu miejskiego przy ul. Szarych Szeregów – 520 000


Małe projekty:

1. „Aktywnie w Parku Modrzewie – 10 000

2. Sjesta w Parku Modrzewie – 10 000

3. Żywopłot Dąbka / Odrodzenia – 10 000

4. II Elbląski Festiwal Organowy (ul. Wiejska 4) 10 000

 

 Okręg 2

 Zadania inwestycyjne:

1. Wykonanie oświetlenia ulicy – łącznik między ul. Żyrardowską, a ul. Suwalską – 150 000

2. Wykonanie chodnika od ul. Łokietka do kościoła oraz bezpiecznych przejść dla pieszych przez ul. Sobieskiego – 250 000

3. EKOLANDIA przy Fromborskiej i Królewieckiej – 520 000

4. Rewitalizacja ogólnodostępnych boisk do koszykówki w Parku Kajki poprzez wymianę nawierzchni – 200 000

5. Remont chodnika wzdłuż ulicy Jana III Sobieskiego od skrzyżowania z ul. Wł. Broniewskiego do ul. Legionów – 520 000

6. Rewitalizacja placu zabaw przy ulicy Witkiewicza – 520 000

7. Remont placu zabaw w Parku Kajki – 520 000

8. Zrelaksuj się w Parku Kajki – budowa tężni – 504 000


Małe projekty:

1. „Jesień w ogrodzie” – Festyn rodzinny (ROD Bratek ul. Fromborska) – 10 000

2. Wzmocnij swoje zdrowie „Nad Jarem” Gimnastyka Słowiańska dla seniorów(OZSK „Jar” SM „Nad Jarem”) – 10 000

3. Czas na seniora „NAD JAREM” Senior na szlaku kultury (OZSK „Jar” SM „Nad Jarem”)  – 10 000

4. Mural na ścianie przy podjeździe w części Różanej Parku Kajki – 10 000

5. Leżaki miejskie w Parku Kajki – 10 000

6. Piknik w Parku Kajki – 10 000

7. Wspólne sadzenie drzew przez mieszkańców w Parku Kajki – 10 000

 

Okręg 3

Zadania inwestycyjne:

1. Remont alejek w Parku Traugutta – w części przy ul. Oliwskiej – 520 000

2. Bezpieczna droga do szkoły – rewitalizacja przejścia między ul. Robotniczą, a Szkołą Podstawową Nr 1 – 520 000

3. Remont nawierzchni jezdni na ul. Kopernika oraz na fragmencie ul. Chopina – 520 000

4. Renowacja Fontanny przy ul. Władysława IV 520 000

5. Remont schodów między ul. Kwiatową i Sienkiewicza – 200 000

6. Bezpieczna droga do Szkoły Podstawowej Nr 1 (ul. Barona – chodnik) – 350 000

7. Poszerzenie ul. Donimirskich na wysokości Szkoły Podstawowej Nr 1 z budową miejsc postojowych dla samoch. osobowych (ul. Daszyńskiego) – 520 000

8. Remont ul. Żeglarskiej z chodnikami w Elblągu – 520 000

9. Remont chodnika na ul. Owocowej pomiędzy ul. Żeglarską, a ul. Królewiecką w Elblągu – 100 000

10. Remont chodnika na ulicy Tczewskiej, Toruńskiej, Grudziądzkiej i Bydgoskiej – 520 000

11. Dwa boiska zamiast jednego: remont boiska do koszykówki przy ul. Oliwskiej (boiska do koszykówki 3x3) (Park Traugutta) – 520 000

12. Modernizacja chodnika na ul. Królewieckiej wraz z dojazdem do Szkoły Podstawowej
Nr 19
– 520 000


Małe projekty:

1. Otwarta strefa aktywności na świeżym powietrzu (ul. Toruńska 17) – 10 000

2. Festyn rodzinny w Parku Kajki – 10 000

3. Wrotkarskie potyczki (Zespół Szkół i Placówek Sportowych w Elblągu ul. Agrykola 6) – 10 000

4. Mistrzowskie spotkania (Zespół Szkół i Placówek Sportowych w Elblągu ul. Agrykola 6) – 10 000

5. Koncert skrzypcowy w Parku Kajki – 10 000

 

Okręg 4

Zadania inwestycyjne:

1.  Rewitalizacja terenu za Pomnikiem Ofiar Grudnia 1970 – Skwer Rebinina – 520 000

2. Remont z przebudową części pasażu przy ulicy 1 Maja w Elblągu – 520 000

3. Rozbudowanie i remont nawierzchni parkingu przy ul. Służebnej i Zamkowej – 520 000

4. Budowa dwóch chodników w parku przy Placu Wolności (róg ulic Rycerskiej i Giermków) –  520 000

5. Remont chodnika przy Al. Tysiąclecia wraz z oświetleniem – 520 000


Małe projekty:

1. Festyn rodzinny w Parku Planty – 10 000

2. Festyn rodzinny w Parku Traugutta  – 10 000

3. Nauka pierwszej pomocy dla mieszkańców (Urząd Miasta ul. Łączności 1 lub inne miejsce) – 10 000

4. Kiosk Kultury (Nabrzeże Rzeki Elbląg – Przystań ul. Wybrzeże Gdańskie) – 10 000

5. Kino plenerowe w Parku Planty – 10 000

6. EL-FESTIWAL Planszówkowy Zawrót Głowy (Stare Miasto Elbląg) – 10 000

7. Koncert skrzypcowy w Parku Planty – zanurzmy się w symfonii dźwięków – 10 000

 

Okręg 5

Zadania inwestycyjne:

1. Odnowa nawierzchni chodnika oraz budowa ścieżki rowerowej na odcinku Aleja Grunwaldzka (wjazd do Hali Sportowo – Widowiskowej) do ul. Artura Grottgera – 520 000

2. Budowa nowych ciągów pieszych w obrębie ulicy Łęczyckiej, Warmińskiej i Braniewskiej – 380 000

3. Nowy chodnik wzdłuż ulicy Ogrodowej od Mickiewicza do Polnej – 520 000

4. Naprawa schodów terenowych łączących niższą i wyższą część ul. Sadowej – 200 000

5. Naprawa ulicy Saperów w części prowadzącej do ośrodka osób z niepełnosprawnościami  - 520 000

6. Remont chodnika ul. Kilińskiego od ul. Mielczarskiego do ul. Lotniczej (ok. 200 m) – 200 000

7. Krok w dobrą stronę – remont przejścia między ul. Mickiewicza, a Stefczyka – 200 000

 
Małe projekty:

1. „Bawmy się wszyscy razem” (Szkoła Podstawowa nr 16, ul. Sadowa 2) – 10 000

2. Podróż po smakach i aromatach Europy (Szkoła Podstawowa nr 16, ul. Sadowa 2) – 10 000

3. Usiądźmy wygodnie – więcej ławek (Park Gen. Nieczuja – Ostrowskiego) – 10 000

4. Drzewa to tlen – posadźmy drzewa w Parku Gen. Nieczuja – Ostrowskiego ul. Mickiewicza - Żeromskiego – 10 000

5. Kino pod chmurką (Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Mickiewicza 41)  – 10 000

6. Integracyjny festyn międzypokoleniowy „Na Alejkach” w parku przy ul. Mickiewicza i ul. Żeromskiego (Park Gen. Nieczuja – Ostrowskiego) – 10 000

7. Ale w koło jest …. Zielono (Szkoła Podstawowa Nr 16, ul. Sadowa 2) – 8 300

 

================================================================================================