EDYCJA 2023/2024

Złożone wnioski z podziałem na okręgi.

Zatwierdzone:

Okręg 1.
    Zadania inwestycyjne (.pdf)
    Małe projekty(.pdf)
     

Okręg 2.
    Zadania inwestycyjne(.pdf)
    Małe projekty(.pdf)
   

Okręg 3.
    Zadania inwestycyjne (.pdf)
    Małe projekty(.pdf)
 

Okręg 4.
    Zadania inwestycyjne (.pdf)
    Małe projekty(.pdf)
  

Okręg 5.
   Zadania inwestycyjne(.pdf)
   Małe projekty(.pdf)

Ogólnomiejski
   Zadania inwestycyjne(.pdf)
       

 

Odrzucone:

Okręg 1.
    Zadania inwestycyjne (.pdf)
    Małe projekty (.pdf)
     

Okręg 2.
    Zadania inwestycyjne(.pdf)
    Małe projekty (.pdf)
   

Okręg 3.
    Zadania inwestycyjne(.pdf)
   
 

Okręg 4.
    Zadania inwestycyjne(.pdf)
    Małe projekty(.pdf)
  

Okręg 5.
   Zadania inwestycyjne(.pdf)
   Małe projekty(.pdf)

Ogólnomiejski
   Zadania inwestycyjne (.pdf)

 

Skany złożonych wniosków (.zip)