Zadanie nr 4

Taras widokowy na Gęsiej Górze przy ul. Podchorążych
Autor: Marcin Gągalski

  • 10.05.2013 - podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej

    W czerwcu została przygotowana dokumentacja projektowa, na podstawie której rozpoczęto prace nad przygotowaniem inwestycji. Pierwsze spotkanie komisji odbyło się 15 lipca, a 18 lipca dokumentacja przetargowa została przekazana Prezydentowi Elbląga do podpisu. Przetarg został ogłoszony, a otwarcie było zaplanowane na 7 sierpnia 2013 roku - niestety, nie wpłynęła żadna oferta.
    21 sierpnia został ogłoszony drugi przetarg na Zagospodarowanie terenu tarasu widokowego na Gęsiej Górze przy ul. Podchorążych w Elblągu w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2013. Wykonawcą zadania będzie elbląskie Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe "ELZAMBUD" Sp. z o.o.

 Taras widokowy został oddany do użytku 25 listopada 2013 roku.