Okręg nr 4

W Okręgu nr 4 zrealizowane zostały trzy zadania.