Okręg nr 1

Modernizacja dwóch placów sportowych przy ul. Mazurskiej w Elblągu
Autorka: Teodozja Moczadłowska

  • 08.03.2013 - podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej
  • maj 2013 – zakończenie prac projektowych, przygotowanie dokumentów do przeprowadzenia postępowania przetargowego na roboty budowlane

Pierwszy przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych ogłoszono 21 czerwca (21.06.2013). Z uwagi na fakt, że potencjalny wykonawca złożył ofertę, która przekraczała kosztem wartość przetargu, postępowanie zostało unieważnione.
Drugi przetarg został ogłoszony 25 lipca, a otwarcie ofert odbyło się 14 sierpnia 2013 roku. W postępowaniu złożone zostały trzy oferty. Przetarg wygrało i Wykonawcą boisk będzie Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe ELZAMBUD Sp. z o.o. z Elbląga.

Inwestycja została zakończona 6 grudnia 2013 roku.