BO 2018/2019 Okręg 3 / inwestycyjne

ZADANIA DLA OKRĘGU WYBORCZEGO NR 3 – ZADANIA INWESTYCYJNE

Wnioski zaopiniowane pozytywnie 

Lp.

Zadanie

Lokalizacja

Szacunkowy koszt

Opinia wskazana przez Departament/Referat

1.

Rewitalizacja terenu przy ul. Królewieckiej 118-122A

(rozbudowa parkingu i budowa placu zabaw dla dzieci oraz zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Królewieckiej)

Ul. Królewiecka

118 – 122A

do 430.000

ZBK – pozytywnie.

2.

Naprawa schodów (wyrównanie powierzchni zakończeń każdego schodka). Zamontowanie poręczy wzdłuż całych schodów

Schody prowadzące od ul. Traugutta do parku „Dolinka” (przy przejściu dla pieszych od ul. Władysława IV wieżowiec Nr 1 a blokiem od Nr 2 do 12.)

86.000

DUA – nie wnosi uwag.

ZZM – pozytywnie.

RGK – pozytywnie.

3.

Przejście ogólnodostępne pomiędzy ul. Chopina (garaże) a parkiem Władysława IV

Dwie działki ogrodzone nr 324/17, nr 321/1

60.000

ZBKpozytywnie.

4.

Wykonanie chodnika

Ul. Kiedrzyńskiego

(Ciąg komunikacyjny należący do Miasta Elbląg)

37.000

DUA – nie wnosi uwag.

DZD – pozytywnie.

5.

Wykonanie nowego chodnika przy Cmentarzu Agrykola

(od strony ulicy Kościuszki)

Ul. Kościuszki

227.000

DUA – nie wnosi uwag.

DZD – pozytywnie.

6.

Remont chodnika

Ul. Żeglarska 1 - 78

209.000

DUA – nie wnosi uwag.

DZD – pozytywnie.

7.

Remont ulic

Ul. Chopina

Ul. Curie Skłodowskiej

250.000

DUA – nie wnosi uwag.

DZD – pozytywnie.

8.

Remont nawierzchni ulicy Toruńskiej

Ul. Toruńska

430.000

DUA – nie wnosi uwag.

DZD – pozytywnie.

9.

Budowa siłowni zewnętrznej

Fragment działki na placu ogólnodostępnym na ul. Barona przy płocie z działkami ogrodowymi

60.000

 

 

ZBK – pozytywnie.

DGNIG nie dotyczy

DI – pozytywnie.

10.

Aranżacja świetlnej dzielnicy

(umieszczenie reflektorów oświetlających strukturę urbanistyczną dzielnicy)

 

Ul. Robotnicza 69

150.000

DUA – nie wnosi uwag.

DZD – nie dotyczy.

DI – pozytywnie  

11.

Poszerzenie odcinka o 2 m ul. Daszyńskiego od nr 5 - 10

Ul. Daszyńskiego od nr 5 - 10

260.000

DZD – pozytywnie.

 

12.

Budowa drogi dojazdowej do kamienic (przy ul. Robotniczej 10a – 12 z wjazdem od ul. Ks. Osińskiego)

Działka 32/25 i 32/23 pomiędzy ul. Ks. Osińskiego, a ul. Robotniczą przy parkingu banku

370.000

ZBK – pozytywnie.

DGNIG – nie dotyczy