Zadanie nr 3

Remont chodnika, ul. Grottgera (od skrzyżowania z Al. Grunwaldzką do skrzyżowania z ul. Chełmońskiego), 352 głosy

9 września 2014 została podpisana umowa na roboty budowlane z Wykonawcą oraz przekazany został plac budowy. Czas realizacji prac budowlanych wynosi dwa miesiące od momentu przekazania placu. 

Zadanie zostało zakończone i odebrane w dniu 24.11.2014 r.