Zadanie nr 6

Renowacja Gęsiej Góry
Autor: Mariusz Lewandowski

W ramach tego zadania Zarząd Zieleni Miejskiej wykonał prace porządkowe na Gęsiej Górze. Wykoszono trawę i krzaki, usunięto odpady.