BO 2018/2019 Okręg 4 / odrzucone

ZADANIA DLA OKRĘGU WYBORCZEGO NR 4

 Wnioski odrzucone

Lp.

Zadanie

Lokalizacja

Szacunkowy koszt

Opinia wskazana przez Departament/Referat

Stanowisko Komisji

1

Remont ul. Struga wraz z chodnikiem

Ul. Struga

720.000 zł

DZD – odrzucone. Wymaga opracowania dokumentacji projektowej (potrzeba wymiany chodników, nawierzchni jezdni i budowy nowego oświetlenia – są stare betonowe słupy do wymiany). Koszt 720 000 zł – przekracza środki BO

Kwota realizacji zadania przekracza ustalone środki w zasadach BO