BO 2018/2019 Okręg 3 / negatywne

ZADANIA DLA OKRĘGU WYBORCZEGO NR 3

Zaopiniowane  negatywnie 

Lp.

Zadanie

Lokalizacja

Szacunkowy koszt

Opinia wskazana przez Departament/Referat

1.

1)    Siłownia plenerowa z małym placem zabaw;

2)    Monitoring chodnika z parkingiem;

3)    Poprawa zniszczonego chodnika przed obudową śmietnika

 

ul. Bażyńskiego 1-19 (dz.343/6; 343/7; 343/90; 311/3 - chodnik przy obudowie, obr. 10

0

ZBK-

1)         Negatywnie.

(Aktualnie Wspólnoty Mieszkaniowe przy ul. Bażyńskiego 1 do 9 i 21 do 29 złożyły uchwały o wydzierżawienie terenów obejmujących wskazane we wniosku działki (w częściach) na cele mieszkaniowe z przeznaczeniem dla mieszkańców tych budynków. Dzierżawcy planują wykonać miejsca postojowe z drogami dojazdowymi. Pozostała część terenu (przed budynkiem ul. Bażyńskiego 11-19) umożliwi postawienie 1 do 2 małych urządzeń zabawowych bez ich wygradzania – pozostałą część zajmuje parking z drogą dojazdową zrealizowany w poprzednich latach w ramach budżetu obywatelskiego).

2)         Negatywnie.

(Parking utworzony ze środków publicznych w ramach budżetu obywatelskiego umożliwia stawianie tam samochodów osobom innym niż mieszkańcom w/w budynku. Wykonanie monitoringu powoduje skutki finansowe na lata przyszłe związane z obsługą, konserwacją, odczytami itp. Ponadto urządzenia monitoringu należałoby umieścić wewnątrz budynku wspólnoty. Z tego względu sprawą monitoringu winna zająć się bezpośrednio zainteresowana wspólnota, lub kamery należałoby (ze względów bezpieczeństwa) zainstalować w obrębie pasów drogowych np. na oświetleniu ulicznym).

3)         Negatywnie.

(Teren przed obudową śmietnikową zlokalizowany jest w części terenu dzierżawionego przez 3 wspólnoty i w części pasa drogowego),

(w części działki nr 602 do zaopiniowania DZD).

DZD – pozytywnie.

(koszt remontu chodnika 22.000,00zł).

2.

Zagospodarowanie terenu wokół budynku mieszkalnego przy ul. Bażyńskiego 1-9 – budowa miejsc parkingowych z oświetleniem,

- remont chodników, - urządzenie miejsc odpoczynku dla osób starszych oraz rodziców z małymi dziećmi,

- monitoring

Działki nr 343/6 i 343/7

0

ZBK – negatywnie.

(Aktualnie Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Bażyńskiego 1 do 9 złożyła uchwałę o wydzierżawienie terenów obejmujących wskazane we wnioski działki na cele mieszkaniowe z przeznaczeniem dla mieszkańców tych budynków. Tym samym sposób zagospodarowania terenu należeć będzie do dzierżawcy czyli Wspólnoty, która planuje w przyszłości wykonanie miejsc postojowych z drogą dojazdową).

3.

Plac zabaw dla małych dzieci

Park Kajki „Ogród Różany”

Ul. Cicha róg Żeglarskiej a Fałata (trawnik gdzie kiedyś było asfaltowe boisko do koszykówki)

0

ZZM – negatywnie. Ogród różany w małej części parku przyjął funkcję strefy wypoczynku biernego, wyciszenia i relaksu. Integracyjny plan zabaw dla dzieci w różnych przedziałach wiekowych, z wydzieloną częścią dla najmłodszych, wyposażony w ławkę dla matek karmiących znajduje się w dużej – rekreacyjnej części parku. Podział parku na strefy biernego i aktywnego wypoczynku zapewnia komfortowe warunki dla osób o różnych potrzebach.

RGK – negatywnie. (po uwzględnieniu negatywnej opinii ZZM)

4.

Oświetlenie ul. Kopernika –

(wymiana opraw na LED-OWE wraz z wymianą słupów)

Ul. Kopernika

 

DZD – negatywnie.

Istniejące oprawy są przewidziane do wymiany na oprawy typu LED zgodnie z umową zawartą z ENERGA Oświetlenie sp. z o.o. na realizację zadania pn. „Kompleksowa usługa oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie miasta Elbląga przy wykorzystaniu infrastruktury stanowiącej własność ENERGA Oświetlenie oraz Majątku Zamawiającego”.

Z informacji uzyskanej od przedstawiciela ENERGA Oświetlenie sp. z o.o. w bieżącym roku spółka wymieni 86 szt. słupów stanowiących jej własność na nowe, min. przy ul. Kopernika.

5.

Zagospodarowanie zaplecza budynków przy ul. Browarnej 100-103 – utworzenie miejsc postojowych i placu zabaw

Działka nr 63/12; 46/5; 47; 43/3; 43/4 obr. 12

0

ZBK – negatywnie.

(Do czasu uregulowania spraw wyburzenia budynku, uzyskania zgody wspólnoty na przejazd bramowy i zgody wspólnoty przy ul. Browarnej 101 na wykonanie przejazdu przez dzierżawiony teren, jak również ustalenia wstępnych rozwiązań odprowadzenia wód deszczowych z terenu, wniosek ten nie może być rozpatrzony pozytywnie. Ponadto realizacja tego zadania wyłączy możliwość wydzierżawienia Wspólnotom terenu przyległego do budynków).