Okręg 2

„Jar w formie” - modernizacja bieżni przy Zespole Szkół Nr 1 przy ul. J. Korczaka

Wniosek

Autor: Małgorzata Dubnowska-Borczak

Naniesienie na panele dźwiękochłonne przy pętli tramwajowej na ul. Ogólnej murali przedstawiających wydarzenia z historii Elbląga - mały projekt

Wniosek

Autor: Tomasz Stężała

 Uporządkowanie parkowania pojazdów na ul. Bohaterów Westerplatte i Lubartowskiej

Wniosek

Autor: Marek Motłoch