Zadanie nr 3

Park rekreacyjny dla osób starszych pomiędzy ul. Mickiewicza a Żeromskiego
Autorzy: Teresa Wilk i Jerzy Wilk

  • 4.03.2013 - podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej
  • maj 2013 – zakończenie prac projektowych, przygotowanie dokumentów do przeprowadzenia postępowania przetargowego na roboty budowlane

26 sierpnia ogłoszony został przetarg na Zagospodarowanie zieleńca pomiędzy ul. Mickiewicza a ul. Żeromskiego w Elblągu: a) „Park rekreacyjny dla osób starszych pomiędzy ul. Mickiewicza a ul. Żeromskiego”, b) „Siłownia na powietrzu przy ul. Mickiewicza”, w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2013.
Wyłonionym w drodze przetargu wykonawcą tej inwestycji będzie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "ZAMA" Maciej Zagórski z Torunia.
Dokumenty z tego postępowania przetargowego można znaleźć tutaj.

Park rekreacyjny został oficjalnie oddany do użytku 26 października 2013 roku.