BO 2019/2020 Okręg 2 / małe

Wnioski zaopiniowane pozytywnie

Lp.

Zadanie

Lokalizacja

Szacunkowy koszt

Możliwość realizacji zadania wskazana przez Departament/Referat

1

Rodzinne leniuchowanie „Nad Jarem” (cykl 3 pikników na trawie)

Elbląg – 1) działki 14/4 oraz 13/2 lub 2) teren przy OZSK – działki 70/71 oraz 70/72

25.000

ZZM – przekazać do DPKiT.

DPKiT – pozytywnie.

DSPiR – pozytywnie.

 

2

„Rodzina w formie” – organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej

Boisko szkolne – Szkoła Podstawowa nr 11 w Elblągu ul. Korczaka 34

25.000

DE – pozytywnie.

ZZM – nie dotyczy – teren SP nr 11, przekazano do DE

3

„Biblioteczny odstresownik” – organizacja spotkań tematycznych w Bibliotece Elbląskiej filia nr 3 al. Piłsudskiego

Biblioteka Elbląska filia nr 3 al. Piłsudskiego

25.000

DPKiT – pozytywnie.

4

„Od juniora do seniora. 2 międzypokoleniowe spotkania przy planszy”

Szkoła Podstawowa nr 11 w Elblągu ul. Korczaka 34

25.000

DE – pozytywnie.