BO 2020/2021 Okręg nr 1 Inwestycyjne

ZADANIA DLA OKRĘGU WYBORCZEGO NR 1– ZADANIA INWESTYCYJNE
Zaopiniowane pozytywnie (Departamenty/Referaty/jednostki organizacyjne)

Wnioski zaopiniowane pozytywnie

Lp.

Zadanie

Lokalizacja

Szacunkowy koszt

Możliwość realizacji zadania wskazana przez Departament/Referat

1

Budowa parkingu miejskiego przy ul. Szarych Szeregów

Elbląg,

Działka nr 50/11
i 50/18
Osiedle Zawada

450.000

 

DUA – nie wnosi uwag.

Działki Nr 50/11 i 50/18 są objęte jednostką U, przeznaczoną pod zabudowę o funkcji usług nieuciążliwych.

DGNiG – pozytywnie.
DZD – nie dotyczy.

DI – pozytywnie jako zadanie celowe.

Na wskazanych działkach istnieje bardzo duże zagęszczenie różnych sieci  włącznie z dwoma nitkami ciepłociągu. Parking mógłby być wybudowany jedynie z elementów szybko demontowalnych.

 

2

 

Park Modrzewie – wykonanie ciągu pieszego i rowerowego – od ul. Wiejskiej do głównej alei parkowej

 

Elbląg,

Park Modrzewie –
dz. Nr 183/12
obręb 3

470.000

DUA – nie wnosi uwag.

DZD - nie dotyczy.

DI – pozytywnie.
Trudne techniczne ze względu na przebieg rur ciepłowniczych. Koszt usunięcia kolizji i dostosowania ciągu do potrzeb osób niepełnosprawnych może przekroczyć zaplanowaną kwotę.

ZZM – pozytywnie.
Wykonanie ciągu pieszego oraz podjazdu dla wózków inwalidzkich i dziecięcych wpłynie na poprawę warunków technicznych oraz komfortu osób korzystających z niego.

DGM - pozytywnie.
Wykonanie ciągu pieszego oraz wykonanie ścieżki dla rowerów wpłynie na poprawę warunków technicznych oraz komfortu osób korzystających z niego.

3

Budowa miejsc parkingowych dla mieszkańców

Elbląg,

 ul. Brzeska 9 - 11

do        100 000

 

DUA – nie wnosi uwag.
Brak mpzp.

DZD – nie dotyczy.
ZBK – pozytywnie.
Wniosek co do zasady słuszny ze względu na deficyt miejsc parkingowych w mieście. Realizacja tego zadania wyłączy możliwość wydzierżawienia wspólnotom przy ul. Brzeskiej 5-11 oraz przy ul. Brzeskiej 13-1 terenów przyległych do ich budynków. Należy również wziąć pod uwagę fakt, że po przeprowadzeniu prac inwestycyjnych teren będzie wykorzystywany wyłącznie przez mieszkańców tych budynków, zatem nie będzie miał on charakteru publicznego, a wyłącznie jednostkowy. Warunkiem realizacji zamierzenia jest uzgodnienie zjazdu na parking z Departamentem Zarządu Dróg.

 

4

Wykonanie podjazdu dla wózków dziecięcych przy schodach od ul. Płk. Dąbka/Obrońców Pokoju do ul. Matejki

 

Elbląg,

Ul. Matejki dz. 254, 279, 307/31, 308, obr. 3

65.000

DUA - nie wnosi uwag.
Brak mpzp.

DGNiG – nie dotyczy.

DZD – pozytywnie.

5

 

Remont formy przestrzennej autorstwa Zbigniewa Książkiewicza tzw. elbląskiego Batmana

 

Elbląg,

ul. Płk. Dąbka
ul. Piłsudskiego
dz. 307/31, obr. 3

30.000

DI – pozytywnie.

DPKiT – pozytywnie.

Celem przedsięwzięcia jest podkreślenie znaczenia tradycji form przestrzennych w Elblągu. Efektem działania będzie wzrost walorów estetycznych okolicy.