BO 2018/2019 Okręg 1 / odrzucone

ZADANIA DLA OKRĘGU WYBORCZEGO NR 1

Wnioski odrzucone 

Lp.

Zadanie

Lokalizacja

Szacunkowy koszt

Opinia wskazana przez Departament/Referat

Stanowisko Komisji

1

Zagospodarowanie placu na terenie ogrodów działkowych w mały plac zabaw oraz kilka przyrządów do ćwiczeń

Teren ROD im. Traugutta

25.000

ZZM – pozytywnie.

RGK – pozytywnie.

DUA-  negatywnie teren RODU

Miejsce realizacji  nie stanowi własność  Gminy Miasta Elbląg.

Teren ROD-u

2

Bezpiecznie do szkoły

(pasy podwójne – przejście dla pieszych)

Skrzyżowanie Al. Odrodzenia – Szarych Szeregów

0,00

DZD – negatywnie. Przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Odrodzenia i Szarych Szeregów należy zlikwidować (p 5.2.6.2)

Zgodnie z Rozporządzeniem MI z 2003 r. – progi zwalniające nie mogą być montowane na ulicach klasy G p 8.1, bliżej niż 40 m od skrzyżowania, bliżej niż 30 m od przejścia

Brak wystarczającej ilości podpisów popierających