Okręg nr 5

W Okręgu nr 5 zostało zrealizowanych sześć zadań.