Okręg 5

„Mrówkolandia"- budowa placu zabaw przy Szkoły Podstawowej nr 25 w Elblągu

Wniosek

Autor: Lidia Ścibisz

Mini kompleks rekreacyjno – sportowy na terenie SP Nr 16

Wniosek

Autor: Joanna Konieczna

Zazielenienie terenu w rejonie kompleksu sportowo – rekreacyjnego ul. Lotnicza

Wniosek

Autor: Marek Politowski

Rewitalizacja boiska do piłki nożnej przy Zespole Szkół Technicznych ul. Grottgera 71 - mały projekt

Wniosek

Autor: Włodzimierz Pabis