Okręg nr 2

Trasa pieszo-rowerowa ul. Fromborska–Zajazd–Krasny Las, 992 głosy

- Podpisana została umowa na Inżyniera budowy oraz wydana decyzja nr 1/2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
- Została podpisana umowa nr DRID/ID-86/2014 z dnia 03.09.2014 r. z Wykonawcą robót firmą Skanska S.A
- Na początku października 2014 r. Wykonawca przystępuje do wycinki drzew i krzewów.
- Realizacja i zakończenie robót budowlanych, tj. wykonanie około 800 metrów ciągu pieszo rowerowego odcinku od rzeki Babica do ul. Leona Kruczkowskiego.– do 30 czerwca 2015 r.