EDYCJA 2012/2013

Budżet Obywatelski to dwa miliony złotych z podziałem na pięć okręgów wyborczych. Elblążanie najpierw zgłaszali pomysły, następnie były one poddane ocenie formalnej i merytorycznej. Poszczególne departamenty Urzędu Miejskiego analizowały, czy dana propozycja jest możliwa do realizacji. Te, które przeszły ocenę - znalazły się na pięciu listach, zgodnie z ilością okręgów wyborczych i na nie mieszkańcy mogli głosować.

W sumie oddano 5164 głosy. Głosowanie odbywało się tradycyjną drogą - "papierową", z której skorzystało 1361. elblążan i elektronicznie. Z tej możliwości skorzystało 3803. mieszkańców naszego miasta. Nieważnych głosów było 1069. Powody to zły okręg wyborczy, podwójne zagłosowanie czy też brak w rejestrze wyborców.

Do realizacji przeszły zadania:
OKRĘG NR 1
Modernizacja dwóch placów sportowych - działka nr 186/2, ul. Mazurska
Autorka: Teodozja Moczadłowska
Kwota: 455.000 zł
Szczegółowe wyniki głosowania dla Okręgu nr 1

OKRĘG NR 2
Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę ciagu rowerowo-pieszego wraz z oświetleniem - Fromborska - Zajazd Krasy Las - Autor: Sławomir Jezierski
Kwota: 400.000 zł
Szczegółowe wyniki głosowania dla Okręgu nr 2

OKRĘG NR 3
Budowa parkingu samochodowego i naprawa chodnika (ul. Bażyńskiego nr. od 11 do 29). Uporządkowanie terenu wokół bloków (parking, naprawa chodnika, miejsce na składowanie śmieci, oświetlenie) - ul. Bażyńskiego od 1 do 9, 11 do 19, 21 do 29. Uporządkowanie terenu wokół bloków (piaskownica, oświetlenie, ławki, nowy chodnik, uporządkowanie terenu) - ul. Bażyńskiego od 1 do 9, 11 do 19, 21 do 29. Modernizacja podwórka, chodnika - ul. Bażyńskiego od 11 do 19.
Autorzy: Stanisława Barańska, Daniela Muller, Piotr Bancerz, Jadwiga Atraszkiewicz.
Kwota: 400.000 zł
Szczegółowe wyniki głosowania dla Okręgu nr 3

OKRĘG NR 4

 1. Utworzenie kreatywnego podwórka na Starym Mieście
  Autorka: Karolina Śluz
  Kwota: 100.000 zł
 2. Utworzenie kreatywnego podwórka przy ul. Teatralnej
  Autorka: Karolina Śluz
  Kwota: 100.000 zł
 3. Przebudowa drogi osiedlowej - ul. Odzieżowa 5-7, 8-11
  Autor: Jan Pytliński
  Kwota: do 200.000 zł

Szczegółowe wyniki głosowania dla Okręgu nr 4

OKRĘG NR 5

 1. Oświetlenie na obszarze zielonym między ulicami Mickiewicza a Żeromskiego
  Autorka: Patrycja Nieczuja-Ostrowska
  Kwota: 120.000 zł
 2. Taras widokowy na Gęsiej Górze przy ul. Podchorążych
  Autor: Marcin Gągalski
  Kwota: 100.000 zł
 3. Park rekreacyjny dla osób starszych pomiędzy ulicami Mickiewicza a Żeromskiego
  Autorzy: Teresa Wilk i Jerzy Wilk
  Kwota: 32.000 zł
 4. Siłownia na powietrzu przy ul. Mickiewicza
  Autor: Wojciech Klarkowski
  Kwota: 32.000 zł
 5. Renowacja Gęsiej Góry
  Autor: Mariusz Lewandowski
  Kwota: 50.000 zł
 6. Wykonanie chodnika od Osiedla przy Młynie do ul. Wyżynnej
  Autorzy: Zdzisław Wróblewski, Hanna Charłampowicz i Elżbieta Kłosowska
  Kwota: 61.500 zł

Szczegółowe wyniki głosowania dla Okręgu nr 5