BO 2018/2019 Okręg 4 / negatywne

ZADANIA DLA OKRĘGU WYBORCZEGO NR 4

Zaopiniowane negatywnie

Lp.

Zadanie

Lokalizacja

Szacunkowy koszt

Opinia wskazana przez Departament/Referat

1

Piknik Nauki i Sportu – festyn dla mieszkańców

Ul. Królewiecka 42

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2

 

X

DEiS – negatywnie.

(Pan Artur Pytliński jest już absolwentem szkoły, przez co jego uczestnictwo w realizacji projektu będzie niemożliwe. Ponadto w chwili obecnej projekt ten jest w fazie bardzo ogólnego zarysu bez możliwości oszacowania kosztów – opinia dyrektora szkoły).