Okręg nr 3

Budowa parkingu samochodowego i naprawa chodnika (ul. Bażyńskiego nr 11 do 29)
Autorka: Stanisława Barańska

 • 15.04.2013 - wykonanie koncepcji architektonicznej wielobranżowej wraz z określeniem szacunkowego kosztu elementów robót do wykonania
 • 30.06.2013 - termin przygotowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej
 • lipiec 2013 - wszczęcie postępowania wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Ogłoszenie przetargu nastąpi między 27 lipca a 2 sierpnia 2013 roku
 • sierpień 2013 - zawarcie umowy z Wykonawcą


Uporządkowanie terenu wokół bloku (parking, naprawa chodnika, miejsce na składowanie śmieci, oświetlenie) - ul. Bażyńskiego od 1-9, 11-19, 21-29
Autorka: Daniela Muller

 • 15.04.2013 - wykonanie koncepcji architektonicznej wielobranżowej wraz z określeniem szacunkowego kosztu elementów robót do wykonania
 • 30.06.2013 - termin przygotowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej
 • lipiec 2013 - wszczęcie postępowania wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Ogłoszenie przetargu nastąpi między 27 lipca a 2 sierpnia 2013 roku
 • sierpień 2013 - zawarcie umowy z Wykonawcą

Uporządkowanie terenu wokół bloków (piaskownica, oświetlenie, ławki, nowy chodnik, uporządkowanie terenu) - ul. Bażyńskiego (od 1 do 9, 11-19, 21-29)

Autor: Piotr Bancerz

 • 15.04.2013 - wykonanie koncepcji architektonicznej wielobranżowej wraz z określeniem szacunkowego kosztu elementów robót do wykonania
 • 30.06.2013 - termin przygotowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej
 • lipiec 2013 - wszczęcie postępowania wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Ogłoszenie przetargu nastąpi między 27 lipca a 2 sierpnia 2013 roku
 • sierpień 2013 - zawarcie umowy z Wykonawcą

Modernizacja podwórka, chodnika - ul. Bażyńskiego (11-19)

Autorka: Jadwiga Atraszkiewicz

 • 15.04.2013 - wykonanie koncepcji architektonicznej wielobranżowej wraz z określeniem szacunkowego kosztu elementów robót do wykonania
 • 30.06.2013 - termin przygotowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej
 • lipiec 2013 - wszczęcie postępowania wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Ogłoszenie przetargu nastąpi między 27 lipca a 2 sierpnia 2013 roku
 • sierpień 2013 - zawarcie umowy z Wykonawcą

1 sierpnia został ogłoszony przetarg, którego otwarcie odbyło się 16 sierpnia. Zakres prac określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia obejmuje:
a) dla budynku nr 11-13-15-17-19 przy ul. Bażyńskiego,

 • wykonanie 10 miejsc postojowych o nawierzchni z klinkieru drogowego,
 • wykonanie drogi dojazdowej z płyt betonowych ażurowych,
 • wykonanie placu gospodarczego z kostki betonowej,
 • remont chodnika z płyt betonowych,

b) dla budynku nr 21-23-25-27-29 przy ul. Bażyńskiego,    

 • wykonanie placu gospodarczego z kostki betonowej,
 • remont chodnika z płyt betonowych,

c) odwodnienie terenu,
d) zagospodarowanie terenu wokół obu budynków jako terenu zielonego.

Terminy:

 • 01 sierpnia 2013 roku – wszczęcie postępowania
 • 16 sierpnia 2013 roku – otwarcie ofert
 • 12 września 2013 roku – zawarcie umowy z Wykonawcą. Wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego Wykonawcą zadania będzie firma EUROVIA Polska S.A.

Termin realizacji zadania: 45 dni od daty zawarcia umowy
Dokumenty z tego postępowania przetargowego oraz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty można znaleźć tutaj.

Inwestycja została oddana do użytku 8 listopada 2013 roku.