Wnioski 2016

Okręg nr 1

1.  Wymiana opraw oświetleniowych na ledowe ul. Robotnicza od nr 107 do 155a.
2.  Budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. Brzeskiej.
3.  Remont ulicy Okrzei.
4.  Budowa oświetlonego parkingu dla mieszkańców przy ul. Rechniewskiego/Okrzei/Brzeskiej.
5.  Wykonanie przejazdu rowerowego na obecnym przejściu dla pieszych, skrzyżowanie ulic Płk. Dąbka-Pionierska.

6.  Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Kalenkiewicza 12-17 od strony podwórka.

7.  Wykonanie wiaty na przystanku autobusowym przy Al. Odrodzenia (przy parkingu).

8.  Remont wieży widokowej w etapach, 1. etap - ogrodzenie wieży i porządek wokół niej.

9.  Wykonanie chodnika na ul. Szarych Szeregów osiedle "Zawada" plus oświetlenie.

10. Modernizacja Alei Odrodzenia, chodniki i ścieżka rowerowa oraz modernizacja ul.Mazurskiej w stronę Tolkmicka, ścieżka rowerowa.

11. Kolej Nadzalewowa.

12. Remont chodnika wzdłuż Alei Odrodzenie od wjazdu na ul. Kalenkiewicza do wjazdu na parking przy Jantarze

13. Wymiana wiat przystankowych oraz montaż tablic  elektronicznych na przystankach.

14. Budowa parkingu na osiedlu przy ul.Wiejskiej 24

15. Osiedlowy wybieg dla psów

16.  Remont podwórka wraz z wykonaniem parkingów oraz dróg dojazdowych dla mieszkańców ul.Brzeskiej13-17 oraz 19-25 wraz z odnowieniem muru łączącego bloki ul. Brzeskiej 5 -11 i 13-17.

17.Wsadzenie drzew, krzewów, parkanów 

18. Rewitalizacja podwórka i zagospodarowanie przestrzeni dla mieszkańców

19. Rozbudowa podwórka międzypokoleniowego ul. Odrodzenia "Zawada" ,Street Workout  oraz dwie zjeżdżalnie kaskadowe

20. Zagospodarowanie podwórka pomiędzy ul. Robotniczą, Próchnika, Okrzei, Daszyńskiego 

21. Ogrodzenie podwórka dla mieszkańców i dzieci

22. Usprawnienie ruchu na skrzyżowaniu ul.Robotniczej i Okrzei

23. Remont ulicy Obrońcy Pokoju

24. Kolorowy  Park Modrzewie   wniosek nr 2wniosek nr 3, wniosek 4

25.  Remont drogi wewnętrznej - łączącej budynki mieszkalne przy u. Lubranieckiej 20,21,22


Okręg nr 2

1.   Parking dla samochodów ul. Fromborska 5, 7, 11, 15.

2 . Remont/budowa chodnika wraz ze ścieżką rowerową na przeciwko Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego.

3.  Wykonanie w parku terenu do grania w piłkę.

4. Park rekreacyjny z siłownią na świeżym powietrzy dostosowany do potrzeb osób starszych.

5.  Dosadzenie drzew i krzewów w Parku Kajki.
6.  Remont nawierzchni w Parku Kajki.
7. Naniesienie na panele dźwiękochłonne murali przedstawiających wydarzenia z historii Elbląga.

8. Chodnik ul Królewiecka 

9.  Poprawa ulic dojazdowych: Częstochowska, Królewiecka, Fromborska

10. Plac zabaw ul Królewiecka, ul.Fromborska i okolice

11. Parking ul Królewiecka , wniosek 2
12. Budowa placu zabaw ogólnie dostępnego na ternie szkoły podstawowej nr 15 przy ul.Modlińskiej, wniosek nr 2, wniosek 3
13. Przedłużenie trasy rowerowej - wzdłuż ul. Fromborskiej , kierunek Elbląg
14. Budowa siłowni na świeżym powietrzu o nawierzchni bezpiecznej

15. Wykonanie utwardzanej nawierzchni drogi między ulicą Suwalską a Żyrardowską

16. Ogrodzenie placu zabaw przy ulicy Kamiennej

17. Ławki na placu zabaw w Parku Kajki

18.Park rekreacyjny z siłownią na świeżym powietrzu dostosowany do osób starszych

19. Rozbudowa placu zabaw i siłownik w parku Kajki

20. Budowa placu zabaw, boisk sportowych dla młodzieży oraz miejsc rekreacyjnych dla osób starszych -ul.Rydla

21. Całkowity remont ogólnodostępnych pomieszczeń budynku należącego do miasta zarządzającego ZBK przy Myliusa 20 82-300 Elbląg używanych przez pacjentów korzystających z usług placówek ochrony zdrowia zarejestrowanych ww. budynku

22. Remont rejestracji lekarskiej znajdującej się w   budynku należącego do miasta zarządzającego ZBK przy ul. Myliusa 20

23.. Remont pomieszczeń wykorzystywanych na gabinety lekarskie i pielęgniarskie  znajdujących się w  budynku należącego do miasta zarządzającego ZBK przy Myliusa 20

24. Remont pomieszczeń gabinetu zabiegowych znajdujących się w   budynku należącego do miasta zarządzającego ZBK przy Myliusa 20

25. Zakup jednolitych krzeseł do wszystkich poczekalni pacjentów znajdujących się w  budynku należącego do miasta zarządzającego ZBK przy Myliusa 20

26. Remont dachu  budynku należącego do miasta zarządzającego ZBK przy Myliusa 20

27. Oświetlenie na ul.Wrzosowej i Rumianej, wniosek nr 2
28. Bezpieczny chodnik przy parku Kajki na ulicy Krzyżanowskiego,
29. Budowa placu zabaw dla dzieci z siłownią na świeżym powietrzu

30. Plac zabaw dla dzieci - Fromborska 11,13,15

31. Uporządkowanie parkowania pojazdów na Bohaterów Westerplatte i Lubartowskiej

32. Zainstalowanie progu zwalniającego oraz oznakowanie przejścia dla pieszych "Zebra"  na ulicy Kajki

33. Poszerzenie jezdni wewnętrznej, parking samochodowy

34. Wykonanie oświetlenia łącznika ulicznego ul Suwalskiej (na  wysokości nr 42) , wniosek nr 2, wniosek nr 3wniosek nr 4,

35. Zagospodarowywanie zielenią wolnego terenu

36. . Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 18 im. F.Rakoczego w Elblągu

37. Budowa chodnika między Suwalską a Żyrardowską na wysokości nr 44 i 45 przy ul.Żyrardowskiej i zagospodarowanie go zielenią,  wniosek nr 2

38. Wykonanie remontu kapitalnego ulicy Jana Korczaka

39."Jar w formie" - Modernizacja bieżni przy ZS 1 w Elblągu

40. Trasa pieszo-rowerowa na odcinku Elbląg-Elbląg Dąborowa

41.Przedłużenie ulicy Suwalskiej na odcinku od skrzyżowania z ulica Katowicka do ulicy Niepodległości

 

Okręg nr 3

1.  Remont nawierzchni chodnika wzdłuż ul. Kopernika,
2.  Remont ul. M.C. Skłodowskiej wraz z chodnikami.

3. Rewitalizacja terenu przy ul. Królewieckiej 118-122A.
4.  Boisko piłkarskie ze sztucznej nawierzchni z oświetleniem.
5. Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego "Więcej ruchu dla maluchów".
6. Naprawa nawierzchni jezdni chodników ul.Pułaskiego i ul. Piechoty

7.Remont drogi wraz z chodnikami oraz stworzenie przejść dla pieszych.

8. Remont chodnika (deptaka) równoległego do ulicy Nowowiejskiej

9. Remont chodnika wraz ze ścieżką rowerową przy ulicy Królewieckiej wzdłuż Jednostki Wojskowej.

10. Przystosowanie obecnego odcinka drogi od ul.B.Chrobrego do skrzyżowania z ul.Wschodnią dla osób pieszych i/lub poruszających się rowerami.

11. Naprawa nawierzchni jezdni przy ul.Barona 12,14,16,18

12. Przyrządy rekreacji sportowej dla dorosłych.

13. Urządzenie rekreacyjno-zdrowotnego fitnes parku (9 wniosków). mapka,

14. Rozbudowa i ogrodzenie placu zabaw

15. Wymiana opraw oświetleniowych na ledowe oraz słupów na stalowe.

16. Rewitalizacja chodnika przy ul.Sienkiewicza z zatoczką autobusową.

17. Renowacja klombu i przywrócenie wokół niego ławek.

18. Remont budynku przy ul.Barona 31-35

19. Budowa parking dla mieszkańców ul.Barona ze szczególnym uwzględnieniem bloków z nr 31-35 oraz 25-29

20.Remont chodnika i jezdni ulicy Henryka Barona wraz z budową miejsc parkingowych wzdłuż ulicy.

21. Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu przy skrzyżowaniu ulicy I.Daszyńskiego z ulicą A.Próchnika.

22. Budowa Placu zabaw  zbieg ulic Adama Próchnika i Ignacego Daszyńskiego

23. Renowacja boiska wielofunkcyjnego oraz budowa skoczni do skoku w dal.

24. Plac zabaw dla dzieci, siłownia dla młodzieży i dorosłych

25. Wymiana nawierzchni drogi brukowej na asfaltową -ul Królewiecka

26.  Modernizacja i budowa ścieżki rowerowej - ul. Królewiecka,
27. Rozbudowa placu zabaw i rekreacji ul Moniuszki/Kościuszki

28. Naprawa amfiteatru

29 .Droga, dojście do klatki na ul.  Bażyńskiego 31, oświetlenie

30. Zadaszenie boiska typu Orlik przy IV LO halą pneumatyczna.

31. Przebudowa parkingu przy zbiegu ulic Robotniczej i Brzozowej

32. Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Królewieckiej

33. Remont chodnika przy ul. Piechoty oraz wyznaczenie [przejścia dla pieszych umożliwiającego bezpieczne dojście do "miasteczka szkolnego"
 
Okręg nr 4


1. Remont nawierzchni drogowej w ciągu ulicy Oboźnej i Związku Jaszczurczego( dojazd do Centrum Chorób Wewnętrznych)

2.  Wymiana opraw oświetleniowych na lodowe.

3. Budowa parku treningowego - Street workout park /rozbudowa siłownia na otwartym powietrzu

4. Remont chodnika i nawierzchni bitumicznej przy ulicy Trybunalskiej

5. Rewitalizacja podwórka ul. Trybunalska

6. Remont chodników wzdłuż ulicy Królewieckiej ,

7.Naprawa drogi osiedlowej od skrzyżowania ulicy Leszno z Janowską, w kierunku ulicy Hetmańskiej, Alei Tysiąclecia , naprawa chodników i miejsc parkingowych , wniosek nr 2 ,wniosek 3 wniosek 4 wniosek 5 wniosek 6 wniosek 7 wniosek 8 wniosek 9 wniosek 10 wniosek 11 wniosek 12 wniosek 13 wniosek 14 wniosek 15 wniosek 16 wniosek 17 wniosek 18

8. Remont ulicy oraz budowa pobocza wraz z barierkami - ulicy Grochowskiej

9. Zagospodarowanie drugiej strony rzeki na Bulwarze Zygmunta Augusta - Wybrzeże Gdańskie

10. Budowa parkingu oraz remont ulicy u chodników.

11.Wymiana opraw oświetleniowych na ledowe oraz słupów na stalowe.

12. Kreatywny plac zabaw - ul. Teatralna - koncepcja zadania z poprzedniego planu zagospodarowania.

13.Kontynuacja przebudowa ul.Odzieżowej etap III wg planu zagospodarowania osiedla.

14. Boisko do gry w piłkę nożną oraz zagospodarowanie zieleni jako miejsce wypoczynku.

15. Remont nawierzchni ul.Leszno.

16.  Wykonanie oświetlenia ul Zamkowa

17. Dosadzenie drzew - czerwonych głogów.

18. Poprawa infrastruktury sportowej ZSTI wniosek  nr 2

19. Zwiększenie ilości miejskich koszy na śmieci
20. Modernizacja drogi ul Grochowska

21. Remont nawierzchni oraz powiększenie istniejącego parkingu wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych Zespołu Szkół Ogólnokształcących

22  .Parking- miejsce postojowe, wniosek r 2 ,wniosek 3  wniosek 4 wniosek 5

23. Remont nawierzchni uli Wieżowej odcinka od poczty głównej do skrzyżowania Stary Rynek

24.  Fitness pod gołym niebem- zestaw urządzeń gimnastycznych 

25. Przeniesienie przystanku autobusowego na ul.Nowowiejskiej na środkową część gdzie jest oznakowane przejście.

26. Naprawa drogi dojazdowej od wyjazdu od ul. Giermków oraz wykonanie oświetlenia i miejsc parkingowych wzdłuż budynków przy ul.Hetmańskiej 2-8

27.  Modernizacja fontanny na skwerze przy 1-Maja

28.  Parking dla mieszkańców- Stare Miasto, ul. Przymurze

29.  Rewitalizacja fontanny na placu Słowiańskim

30.  Ogrodzenie kreatywnego podwórka 

31.  Remont nawierzchni ulic Jankowskiej oraz modernizacja nawierzchni i powiększenie istniejącego parkingu

32.  Rozbudowa placu zabawa dla dzieci w Parku Traugutta

33.  Remont nawierzchni alejek w Parku Traugutta

34.  Likwidacja podziemnego magazynu, naprawa chodnika, drogi dojazdowej , organizacja miejsc parkingowych przy budynkach ul Hetmańskiej 10-12-14(wschodnia strona Mącznej)

35.  Zagospodarowanie Placu z "rakietą" ul. Giermków, mączna 1- Maja oraz naprawa drogi osiedlowej i wykonanie miejsc parkingowych przy ul. Giermków

36.  Zagospodarowanie placu z rakietą w kwadracie ulic: Hetmańskiej, Giermków, Mącznej, 1 Maja

37.  Modernizacja drogi osiedlowej od ul.Leszno do Janowskiej

38. Wykonanie chodnika  przy Al. Tysiąclecia( stacja Bliska) od ulicy 3 Maja(przystanek tramwajowy)

39.  Zabudowy śmietników
40.  Oznaczenie, wyeksponowanie i ochrona charakterystycznych dla Elbląga i jego historii drzew. 

 Okręg nr 5

1.   Wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza/Ogrodowa.
2.   Wykonanie zatoczek i nowego chodnika wzdłuż ulicy Ogrodowej.
3.   Poprawa nawierzchni drogi ulicy Wyżynnej i terenu przed kościołem na ulicy Wyżynnej.
4.   Naprawa i uruchomienie wszystkich lamp na wiadukcie. Instalacja monitoringu.
5.   Zatorze, teren miejski, bezpośrednio pod głównym wejściem do kościoła pod wezwaniem Trójcy Świętej , filii urzędu Poczty Polskiej , sklepu spożywczego, zrobienie nawierzchni utwardzonej w postaci chodnika, parkingu i drogi dojazdowej.

6. Garaże ul Tysiąclecia - Malborska. wniosek 2 wniosek 3 wniosek 4
7. Oświetlenie ścieżki dla pieszych łączącej osiedle Przy Młynie z ul. Wyżynną

8. Siłownia na wolnym powietrzu z elementami zabawkowymi dla dzieci.

9.Mały wniosek- Zazielenienie terenu w rejonie kompleksu sportowego -rekreacyjnego ul.Lotnicza.

10. Mini kompleks rekreacyjno-sportowy na terenie Szkoły Podstawowej Nr 16.

11. Remont ulicy Bolesława Prusa w Elblągu.

12. Remont nawierzchni przy ul.Olkuskiej w Elblągu, wniosek nr 2,

13.Chodnik na Olkuskiej i Łomżyńskiej oraz parking na Olkuskiej.

14.Rekreacja i wypoczynek na Zatorzu.

15. Budowa oświetlania, miejsc postojowych oraz modernizacja obecnych stanowisk postojowych.
16. .Zaadaptowanie istniejącego obszaru trawiastego na potrzeby boiska pełniącego funkcję terenu integracji, zabaw, dzieci, młodzieży.
17. Zmiana charakteru osiedla Dąbrowa z wiejskiego na miejski - załącznik nr 1

18.Dotyczy oświetlenia ulicy dojazdowej

19. Budowa ścieżki rowerowej wraz z modernizacją chodnika przy Alei  Grunwaldzkiej - I etap,

20. Wykonanie nawierzchni jezdni pomiędzy wieżowcami przy ul.Malborskiej ,

21.Położenie nawierzchni bitumicznej pod pętlą autobusową i na drodze do lotniska przy ul.Skrzydlatej

22. Oświetlenie ścieżki pomiędzy ul. Wyżynna i osiedlem przy Młynie

23. Zagospodarowanie terenu zielnego w obrębie basenu przeciwpożarowego położonego przy ul.Dąbrowskiego , przeznaczonego na rekreację i plac zabaw dla dzieci 

24. Dokończenie ścieżki dla pieszych, stanowiącej skrótowe przejście dla pieszych do ul.Grunwaldzkiej  dla mieszkańców części Warszawskiego Przedmieścia

25. Rewitalizacja boiska do piłki nożnej 

26. Wymiana nawierzchni chodnikowej przy ul.Kochanowskiego ( od Sadowej do Żeromskiego) do Sadowej

27. Wykonanie chodnika i ścieżki rowerowej

28. Wykonanie nawierzchni trwałej(asfaltowej) ulicy końcówka Druskiej

29. Rewitalizacja podwórka na ul. Rawskiej 1a-b-c

30. Wykonanie asfaltowej drogi , chodników i oświetlania ul. Garnirowana

31.Zadaszenie boiska typu Orlik przy ul Mielczarskiego halą pneumatyczna,

32.Projekt, realizacja placu zabaw dla dzieci z ogrodzeniem - pomiędzy ul.Panieńską a Rybną

33. Modernizacja chodników alejek na terenie parku między ulicami Mickiewicz i Żeromskiego

34. Ulica Dąbrowskiego- plac zabaw dla dzieci oraz miejsce wypoczynku dla dorosłych

35. "Mrówkolandia" budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 25 w Elblągu

36. Remont ulicy Gałczyńskiego

 

Zadania ogólnomiejskie

1.   Wymiana szyb w wagonach Konstal 805Na.
2.   Budowa ścieżki rowerowej od ul. Piłsudskiego do Obrońców Pokoju.
3.   Budowa siłowni na świeżym powietrzu w Parku Planty z oświetleniem oraz monitoringiem. wniosek nr2,
4.   Modernizacja boiska szkolnego Zespołu Szkół nr 2 w Elblągu na ulicy Wyżynnej 3.  wniosek nr 2
5.   Wybudowanie parkingu przy krytej pływalni ul. Robotnicza 68.
6.   Plac Słowiański - rewitalizacja.
7.  Remont ulicy okrężnej wraz budową drogi rowerowej i remontem chodnika.
8.  Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez udostępnienie obrazu z kamer zamontowanych na wieży.
9. Odnowienie Basenu odkrytego lub zrobienie kąpieliska strzeżonego na sezon letni.
10. Utworzenie nowych linii autobusowych.
11. Wybudowanie Hipermarketu TESCO w Elblągu.
12. Przez sport do zdrowia.
13. Droga rowerowa.
14. Oznaczenie, wyeksponowanie i ochrona charakterystycznych dla Elbląga i jego historii drzew.
15. Trzy nowe linie tramwajowe.
16. 2 progi zwalniające wzdłuż ulicy Strumykowej
17. Stworzenie Plaży na Wsypie Spichrzów.
18. Elbląski Rower Miejski - budowa sieci bezobsługowych wypożyczalni rowerów działających w systemu tzw. Roweru Miejskiego
19. Obudowa śmietników i zamykane ich, poprawa jakości wody, zdjęcie linii wysokiego napięcia z bud. mieszkalnych.
20. Ulepszenie jakości wody w kranach, naprawa popsutych chodników.
21. Plac zabaw dla dzieci( Hetmańska, Leszno,Janowska,Szkolna, Ślusarka, Plac Wolności, Giermków, Al.Tysiąclecia)
22. Kompleks rekreacyjno-sportowy - modernizacji boiska szkolnego ZSTI.
23. Ścieżka rowerowa do Krasnego Lasu.
24. Uporządkowanie drzew i ich koron oraz krzewów rosnących wzdłuż alei Tysiąclecia. wniosek 2
25. Wyspa Spichrzów powraca!
26. Budowa Parku Street Workout jako części placu rekreacyjnego przy ul.Adama Mickiewicza
27. Wymiana chodnika i budowa ścieżki rowerowej
28. Więcej drzew, mniej wycinek
29. Przebudowa skrzyżowania
30. Budowa boiska do gry w squasha, do gry w koszykówkę oraz wykonanie nasadzeń oraz kompozycji kwiatowych
31. Budowa nowego targowiska  dla potrzeb mieszkańców miasta 
32. Budowa stałego ronda na ulicy Warszawskiej
33. Modernizacja krytej pływalni
34. Wieloetapowa naprawa i modernizacja nawierzchni ul.Królewieckiej od Centrum Rehabilitacji do ul.12 lutego 
35. Remont tarasu i schodów przy ul 1-Maja w reprezentacyjnym ciągu komunikacyjnym łączącymi ścisłe centrum ze starówką
36. Plac zabawa dla dzieci i siłownia na świeżym powietrzu, wniosek nr 2, wniosek 3, wniosek 4
37. Rekreacyjna ścieżka rowerowa
38. Remont chodnika wraz z utworzenia dróg
39. Remont dróg rowerowych wzdłuż Al. Grunwaldzkiej i Tysiąclecia
40. Remont targowiska miejskiego
41. Usprawnienie ruchu na skrzyżowaniu ul. Robotniczej i Okrzei
42. Wymiana nawierzchni na drodze dojazdowej do Jeziora Martwego (Jelenia Dolina)
43. Zagospodarowanie deptaka ul 1-go Maja
44.Udrożnienie przejazdu z centrum do Zawady, i nad Jarem i Centrum Handlowe - jeden pas ruchu do jazdy wprost 
45. Rewitalizacja południowego narożnika Wysypy Spichrzów, jako miejsce spotkań dla elblążan i turystów
46. Remont ulicy - Obrońców Pokoju na odcinku ul.Robotnicza do ul.Płk. Dąbka
47. Modernizacja chodnika i ścieżki rowerowej
48. Budowa 4 kompleksów Integracyjno -Sportowych 
49. Boisko piłkarskie o nawierzchni sztucznej z oświetleniem
50. Końskie zdrowie - budowa edukacyjnej bazy  socjalnej z modułów kontenerowych
51. Zakup i montaż telebimu na stadionie miejskim przy ul. Agrikola 8
52. Odnawiamy muszlę koncertową w Bażantarni
53. Rewitalizacja fontanny na placu Słowiańskim oraz przywrócenie posągu na cokole fontanny w postaci Hermana von Balk założyciela Elbląg z jednoczesnym postawieniem wielu ławeczek wokół fontanny str2
54. Wieża widokowa na górze Chrobrego
55. Likwidacja przycisków sterujących światłami na skrzyżowaniu ul Traugutta/Grobla św Jerzego, Grunwaldzka/Lotnicza, Grunwaldzka/Mickiewicza i Grunwaldzka/Żeromskiego
56. Przeniesienie przystanku tramwajowego na Pl. Słowiański dla tramwajów jadących w kierunku Dworca PKP
57. Naprawa nawierzchni ul.Toruńskiej i przyległego odcinka
58. Modernizacja boiska szkolnego, budowa placu zabawa - Zespół Szkół Nr2 w Elblągu, ul.Wyżynna 3
59. Elbląski transfer doskonałości
60. Kontynuacja budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Fromborskiej
61 .Park dla psów
62. Remont boiska szkolnego ZSO