BO 2020/2021 Okręg nr 5 Małe

ZADANIA DLA OKRĘGU WYBORCZEGO NR 5  MAŁE PROJEKTY

Wnioski zaopiniowane pozytywnie

Lp.

Zadanie

Lokalizacja

Szacunkowy koszt

Możliwość realizacji zadania wskazana przez Departament/Referat

1

 

Od projektu do efektu – aktywizacja i integracja społeczności lokalnej

 

Elbląg,

ul. Sadowa 2

10.000

DPKiT - nie dotyczy

DE - pozytywnie.

zadanie to wkomponuje się w działania szkół na rzecz integracji społeczności lokalnej i mają na celu budowanie dobrych relacji sąsiedzkich z mieszkańcami miasta Elbląga pogłębiając więzi rodzinne i towarzyskie. Założenia przedstawione we wniosku stanowią wartościową alternatywę dla spędzania czasu wolnego przed telewizorem i komputerem i są doskonałą rozrywką dla całej rodziny.

2

Mała Politechnika
SP 4

Elbląg,

ul. Mickiewicza 41
Szkoła Podstawowa
nr 4

10.000

DE - pozytywnie.

zadanie to wkomponuje się w działania szkół na rzecz integracji społeczności lokalnej i mają na celu budowanie dobrych relacji sąsiedzkich z mieszkańcami miasta Elbląga pogłębiając więzi rodzinne i towarzyskie. Założenia przedstawione we wniosku stanowią wartościową alternatywę dla spędzania czasu wolnego przed telewizorem i komputerem i są doskonałą rozrywką dla całej rodziny.