BO 2020/2021 Okręg nr 2 Inwestycyjne

ZADANIA DLA OKRĘGU WYBORCZEGO NR 2– ZADANIA INWESTYCYJNE
Zaopiniowane pozytywnie (Departamenty/Referaty/jednostki organizacyjne)

Wnioski zaopiniowane pozytywnie

Lp.

Zadanie

Lokalizacja

Szacunkowy koszt

Możliwość realizacji zadania wskazana przez Departament/Referat

1

 

Budowa toru rowerowego typu „Pumptrack”,zagospodarowanie terenu przyległego oraz instalacja kamery monitoringu miejskiego

 

Elbląg,
ul. Kłoczowskiego – obręb 5, działka nr 13/2

470.000

DUA – nie wnosi uwag.
DGNiG - nie dotyczy.
ZZM - pozytywnie.
Działka ew. nr 13/2, obr. 5, objęta mpzp fragmentu osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego”Nad Jarem”, wedle którego podstawowe przeznaczenie ww. działki to sport i rekreacja związana z obsługą mieszkańców osiedla. W przypadku powstania obiektu sportowego na naszym terenie, ZZM wystąpi do właściciela terenu o wydzielenie działki z obiektem oraz przekazanie jej w utrzymanie do odpowiedniej jednostki sprawującej opiekę nad obiektami sportowymi w Elblągu tak jak w przypadku SKATE PARKU przy ul. Mickiewicza.
DZD - nie dotyczy.
DSPiR - pozytywnie.
Na rosnące zainteresowanie sportami rowerowymi wskazuje kolejny już wniosek do budżetu obywatelskiego o wybudowanie w Elblągu specjalnego toru do jazdy na rowerach, deskorolkach, hulajnogach i rolkach typu PUMPTRACK. Jest to tor, który zbudowany jest z użyciem asfaltu lub innej nawierzchni pozwalającej na długotrwałe użytkowanie bez konieczności częstej konwersacji. Tor ma kształt zamkniętej pętli z delikatnymi muldami, które powodują, ze jazda na rowerze i innych sprzętach nie wymaga pedałowania czy odpychania się. Nazwa pump track wiąże się z ruchem podczas pompowania, kiedy poruszając się na torze sylwetka cyklisty wykonuje ruch „góra-dół”. Na torze mogą jeździć zarówno dorośli, jak i dzieci. Mogą być również rozgrywane zawody z pomiarem czasu. Wybudowanie toru będzie uzupełnieniem oferty sportowo-rekreacyjnej dla młodzieży i dorosłych.
DGM - pozytywnie.
Realizacja zadania urozmaici ofertę sportowo-rekreacyjną osiedla.
DI - brak przeciwwskazań technicznych i finansowych.
Budowa powinna być poprzedzona konsultacjami społecznymi ze względu na bliskość bloków mieszkalnych i możliwy hałas ze strony toru.

2

Budowa placu zabaw z siłownią plenerową

Elbląg,

ul. Sarnia 2 nr dz.269 obręb nr 33

470.000

DGNiG - pozytywnie.
Zgodnie z zapisami MPZP.

DUA - nie wnosi uwag.
Obowiązuje mpzp nr 18, jednostka UZ- przestrzeń zielona, służąca rekreacji.
DI - pozytywnie.

3

 

Trakt Pieszo-rowerowy do Dąbrowy wzdłuż
ul. Królewieckiej

 

 

470.000 zł

DUA - nie wnosi uwag.

DZD - pozytywnie z uwagą.

Zgodnie z wnioskiem możliwa jest realizacja
1 etapu zadania do wysokości środków przeznaczonych na zadanie inwestycyjne. Na etapie prac projektowych zastrzega się weryfikację zasadności   wykonania odcinka od schroniska do Dąbrowy (uwarunkowania terenowe i ekonomiczne). Wniosek w części pokrywa się z inną zgłoszoną Inicjatywą Ogólnomiejską (poz. 29 zestawienia).

4

Park rekreacyjno-edukacyjny „Jar”

Elbląg,
ul. Kłoczowskiego dz. 13/2 i dz. 14/4

400.000-450.000

DGNiG - nie dotyczy.

DUA - nie wnosi uwag.
Obowiązuje mpzp, nr 59 jednostki:

US-sportu i rekreacja

ZP-osiedlowe tereny zieleni urządzonej.

ZZM - pozytywnie.
Jego realizacja urozmaici ofertę sportowo-rekreacyjną osiedla.
Miejsce realizacji zadania-działka ew. nr 13/2, obr. 5, objęta jest mpzp fragmentu osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego „Nad Jarem” w Elblągu, wedle którego podstawowe przeznaczenie ww. działki to sport i rekreacja związana z obsługą mieszkańców osiedla.
DGM - pozytywnie.
Realizacja zadania poszerzy ofertę sportowo-rekreacyjną osiedla.

5

Remont chodnika przy ul. Sobieskiego

Elbląg,
ul. Sobieskiego, dz. Nr 1, 2/11, 796/2 obr nr 5

470.000

DZD - pozytywnie.
Chodnik w złym stanie technicznym. Wymaga wykonania remontu.

6

 

Instalacja „Pomarańczowego ludzika” na sygnalizacji świetlnej skrzyżowania Fromborska-Ogólna

 

Elbląg,
Skrzyżowanie Fromborska-Ogólna

15.000

DZD – pozytywnie.