Zadanie nr 1

Wykonanie chodnika od ul. św. Floriana do ul. Reymonta 32 (lewa strona ul. Bema), 349 głosów

- została przeprowadzona procedura przetargowa na wykonanie dokumentacji projektowej;
- po wykonaniu dokumentacji została przeprowadzona procedura przetargowa związana z wyborem wykonawcy robot;
- wyłoniono wykonawcę robót i podpisano umowę;
- planowane rozpoczęcie prac 6 października 2014. 

Zadanie zostało zakończone i odebrane w dniach 24-28.11.2014 r